V Divadle Jozefa Gregora Tajovského sa uskutoční 1. ročník benefičného koncertu pod názvom „Vianoce u Gregora“. Prvý ročník organizátori koncertu venujú pomoci a podpore pre Občianske združenie Návrat –  Centrum Banská Bystrica. Celkový výťažok z finančnej podpory poputuje tomuto občianskemu združeniu venujúcemu sa návratu opustených detí do rodín.

Iniciátorkou myšlienky usporiadať benefičný koncert je herečka DJGT Katarína Rozkošová a Dana Karolová, no kvôli pandemickej situácii sa tento rok koncert odohrá cez facebookovú stránku DJGT formou live streamu (živého prenosu). Napriek tomu, že sa diváci osobne nebudú môcť zúčastniť, môžu OZ Návrat finančne podporiť cez odkaz, dostupný počas samotného livestreamu.

Účinkujúci umelci vystúpia na koncerte bez nároku na honorár. Všetky vyzbierané dobrovoľné príspevky od divákov koncertu budú odovzdané OZ Návrat. Účinkovať budú členovia umeleckého súboru DJGT Veronika Slamková, Ondřej Daniš, Juraj Smutný, Mária Knoppová, Jana Pilzová, Dominika Výrostek Misárová, Vladena Škorvagová. Zapoja sa aj ďalší talentovaní umelci z nášho regiónu – Anna Rejková, Štefan Lepieš, ženská spevácka skupina Hojana z Banskej Bystrice, študenti Akadémie umení v Banskej Bystrici a  ďalší.

„Sme si vedomí ťažkej situácie, ktorá na Slovensku vládne, no napriek tomu sú tu aj iné veci, potreby a ľudia, ktorí potrebujú našu podporu a záujem. Spojte sa s nami, aby sme spoločne pomohli a zároveň sa umelecky obohatili a potešili. Vianoce u Gregora môžu, aj s vašou pomocou, prispieť k prežitiu skutočných Vianoc tých najzraniteľnejších,“ odznelo v tlačovej správe Divadla J. G. Tajovského.

Benefičný koncert sa uskutoční v nedeľu 12. decembra o 16:00 h, nezabudnite preto sledovať facebookovú stránku DJGT.