Detský folklórny súbor železničiarov Zornička v tomto roku oslavuje 50 rokov od svojho založenia. Pri tejto príležitosti pripravil slávnostné predstavenia, ktoré sa budú konať aj v Divadle J. G. Tajovského, a to počas štvrtka 16. novembra. Vyvrcholením bude slávnostné predstavenie pre pozvaných hostí a bývalých členov súboru v Divadle J. G. Tajovského vo Zvolene v piatok 17. novembra. Obe predstavenia začínajú o 17- tej hodine.

V priebehu posledných piatich rokov, kedy sa priaznivci a bývalí členovia Zorničky stretli pri podobnom slávnostnom programe naposledy, sa v živote Zorničky udiali mnohé zmeny. Zornička zmenou vedenia nastúpila na novú cestu v umeleckom stvárnení prvkov tradičnej ľudovej kultúry v detských súboroch. Táto zmena bola prospešná a Zornička dosiahla hneď niekoľko celoslovensky významných úspechov.

Zornička postúpila na všetky celoslovenské kolá súťaže choreografií detských folklórnych súborov v rokoch 2013, 2015 aj v roku 2017, pričom v roku 2015 sa stala laureátom tejto súťaže.

Úspešné boli aj ľudová hudba a dievčenská spevácka skupina, ktoré na celoštátnu súťaž hudobného folklóru postúpili v rokoch 2014 a 2016, pričom ľudová hudba sa stala laureátom súťaže v roku 2014. V roku 2015 vydal súbor profilové CD pod názvom „To sme my…“.

Výročie polstoročnice založenia súboru bude mať aj svoju smutnejšiu stránku. Bude prvým výročím, ktorého sa už nezúčastní jeho zakladateľka, Mária Mázorová. Vo veku 88 rokov sme sa s ňou rozlúčili vo februári roku 2016.

Detský folklórny súbor železničiarov Zornička vznikol v roku 1967 pri vtedajšej Ľudovej škole umenia vo Zvolene. Od roku 1985 pôsobí pri Závodnom výbore odborového združenia železničiarov Zvolen. Zakladateľkou a dlhoročnou umeleckou vedúcou Zorničky bola nestorka detského folklorizmu na Slovensku, tanečná pedagogička a choreografka Mária Mázorová. Pod jej vedením sa súbor prepracoval medzi popredné detské folklórne súbory na Slovensku. Počas svojej existencie účinkoval na najvýznamnejších folklórnych festivaloch na Slovensku a celkovo realizoval takmer 50 zahraničných zájazdov na medzinárodné folklórne festivaly.

V súčasnosti sa súbor zameriava najmä na spracovanie folklórneho materiálu Podpoľania a priľahlých folklórnych oblastí (Hont, Horehronie), no v repertoári má aj tanečné, hudobné a spevácke čísla zo vzdialenejších kútov Slovenska (Liptov, Zemplín). Pravidelne sa zúčastňuje prehliadok detských choreografií, ľudových hudieb, spevákov sólistov a speváckych skupín, kde dosahuje významné úspechy v celoslovenských kolách.

Tanečným pedagógom, choreografom a vedúcim súboru je Soňa Sýkorová Moumani, vedúcou speváckej zložky Lenka Škodová a ľudovú hudbu vedie Milan Hronček. Vedúcou prípravky súboru je Ľubka Chlupisová a tanečným pedagógom prípravky je Martin Kracina. O šitie a údržbu krojov sa stará Alica Hallová. So súborom externe spolupracuje Andrej Sýkora.

Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, mesto Zvolen a Banskobystrický samosprávny kraj.