Celkom 36 šiestakov základných škôl zo Zvolena, Sliača, Banskej Bystrice a Starých Hôr si vo štvrtok (16. 6.) v aule Technickej univerzity vo Zvolene prevzalo diplomy absolventov Detskej lesníckej univerzity (DLU).

Mladí študenti navštevovali školu od októbra 2021 do júna 2022. Ako pre TASR uviedol riaditeľ Národného lesníckeho centra (NLC) Peter Balogh, išlo v poradí už o 12. ročník DLU.

„Kontinuitu s predchádzajúcimi ročníkmi sa nám podarilo udržať aj napriek pandémii nového koronavírusu. Štúdium prebiehalo v akomsi hybridnom modeli, to znamená v kombinácii vyučovania v študovni a online, s pobytom v prírode,“ povedal TASR.

„Mladí študenti napríklad priamo v lese na Starých Horách spoločne vysadili až 700 kusov mladých stromčekov,“ dodal.

Témy štúdia boli rozdelené do ôsmich tematických celkov, ako napríklad Les to nie sú len stromy, Drevo, tradičný materiál, Z poľovníckej kapsy, Lesní architekti, či Príbeh lesa od semienka po strom. Sprievodcami v ich štúdiu boli odborníci z NLC a štátneho podniku Lesy SR.

Ešte pred samotným prevzatím diplomov zasadlo detské mestské zastupiteľstvo na Mestskom úrade vo Zvolene, počas ktorého mladí študenti za asistencie skúsených lesných odborníkov navrhli, ako by mali vyzerať lesy v okolí ich miest a obcí.

„Uvedomujeme si, že počas realizovaných prednášok a exkurzií žiaci nie sú schopní osvojiť si všetky vedomosti, ale naším skutočným cieľom je zapáliť plamienok skutočného záujmu, lásky a úcty k prírodným hodnotám. Chceme dosiahnuť, aby aj mladej generácii záležalo na budúcnosti slovenských lesov, aby si uvedomovali, že aj svojim spávaním a rozhodovaním môžu ovplyvňovať osud našich lesov aj prostredia, v ktorom žijú,“ pripomenul Balogh.

Projekt DLU organizuje NLC spolu s Vojenskými lesmi a majetkami SR a Lesmi SR a v spolupráci s Lesníckou fakultou TU vo Zvolene a mestom Zvolen.