V Nemocnici AGEL Zvolen je opäť plne k dispozícii detské oddelenie, ktoré muselo v čase pandémie, vzhľadom na množstvo COVID pozitívnych a COVID podozrivých pacientov, uvoľniť svoje priestory pandemickým lôžkam. Po kompletnej dezinfekcii priestorov a vymaľovaní pracoviska zvolenská nemocnica pediatrické oddelenie znovu sprevádzkovala. Má kapacitu 17 lôžok.

Detské oddelenie v čase pandémie poskytovalo zdravotnú starostlivosť pre pediatrických pacientov v spoločnom pavilóne. Od 19. februára 2021 tu bola poskytovaná len urgentná pediatrická starostlivosť, kedy personál pediatrického oddelenia zabezpečoval v tom čase starostlivosť na iných oddeleniach a pracoviskách nemocnice. Detských pacientov s potrebou hospitalizácie prijímala na základe veľmi dobrej spolupráce a ústretovosti  Detská fakultná nemocnica s poliklinikou v Banskej Bystrici.

Prevádzkovanie pandemických lôžok bolo ukončené začiatkom júna a následne sa spustila činnosť  detského oddelenia v bežnom režime. Na tomto oddelení aktuálne pracuje sedem lekárov, osem sestier v zmenovej prevádzke, dve sestry v dennej prevádzke a jedna vedúca sestra.

„Priaznivejšia epidemiologická situácia s pandémiou a väčší počet zaočkovaných nám vytvorili priestor na včasnú prípravu na ďalšiu možnú vlnu pandémie. Vo vrchole pandémie sme totiž zažívali ťažké časy v rámci zabezpečovania starostlivosti o pacientov, kde zdravotnícky personál bol na prachu svojich fyzických a psychických síl. A všetci dúfame, že sa podobný scenár nezopakuje,“ povedala Stanislava Píšová, námestníčka pre ošetrovateľstvo Nemocnice AGEL Zvolen.