TS NLCSK | 29.11.2011

Detská lesnícka univerzita 2011/2012 vo Zvolene

Zvolen – hlavné mesto lesníctva na Slovensku sa stane aj v školskom roku 2011/2012 akademickým sídlom Detskej lesníckej univerzity. Spoločný projekt Národného lesníckeho centra (NLC), štátneho podniku Vojenské lesy a majetky SR (VLM), Mesta Zvolen a Technickej univerzity vo Zvolene (TU) umožní 38 žiakom z 5 zvolenských základných škôl poznávať les a novinky lesníckej vedy a výskumu zaujímavým spôsobom.

Partneri projektu chcú myšlienkou Detskej lesníckej univerzity vytvoriť prostredie pre spoluprácu žiakov a študentov s vedecko – výskumnými pracovníkmi priamo vo vysokoškolskom prostredí a motivovať deti objavovať nové poznatky.

Tím odborníkov z Technickej univerzity vo Zvolene a Národného lesníckeho centra bude odpovedať 38 šiestakom zvolenských základných škôl na zvedavé otázky a diskutovať na témy moderného inovatívneho lesníckeho výskumu. Štúdium zahŕňa 8 zaujímavých prednášok a činnosť celoročného prírodovedeckého krúžku na základných školách pod vedením svojich pedagógov.

Čo všetko čaká študentov druhého ročníka Detskej lesníckej univerzity? Počas nasledujúcich mesiacov školského roka študenti pôjdu s „ekohľadom“ do lesa, pokúsia sa vypestovať strom zo skúmavky, a tiež sa dozvedia ako sa stará lesník o les. Bezpochyby atraktívnou bude téma, či môže počítačová hra „vyveštiť“ budúcnosť lesa, alebo simultánna diskusia záujmových skupín „Les verzus spoločnosť“. Študenti navštívia aj arborétum Borová Hora vo Zvolene, aby sa dozvedeli všetky tajomstvá stromov našich lesov. Program odborných prednášok doplnia zážitkové hry a aktivity lesnej pedagogiky s lesníkmi počas lesných vychádzok.

Slávnostná imatrikulácia študentov druhého ročníka Detskej lesníckej univerzity vo Zvolene sa uskutoční v stredu 30. novembra 2011 o 14:00 hod. v aule Technickej univerzity vo Zvolene za účasti akademickej obce Technickej univerzity vo Zvolene a hlavných predstaviteľov partnerských lesníckych inštitúcií.

Po slávnostnej imatrikulácii o 15.30 hod. bude v priestoroch Lesníckeho a drevárskeho múzea vo Zvolene slávnostná vernisáž putovnej výstavy posterov z názvom „Detská lesnícka univerzita ako nástroj pre popularizáciu vedecko – výskumnej činnosti v lesníctve“. Študenti Strednej odbornej školy lesníckej v Banskej Štiavnici spracovali témy novodobého lesníckeho výskumu pre verejnosť z pohľadu mladej generácie lesníkov.

V rámci slávnostnej vernisáže putovnej výstavy odovzdá generálny riaditeľ štátneho podniku LESY Slovenskej republiky Igor Viszlai cenu pri príležitosti Medzinárodného roka lesov 2011 a témy mesiaca Les ako priestor pre vedu a vzdelávanie.