Zvolen sa stáva mestom športu. Svedčí o tom nielen novovybudovaný futbalový štadión či zámer postaviť nové kúpalisko, plaváreň a 400 metrovú atletickú dráhu na Barinách, radnica sa dokonca púšťa do opravy športových areálov pri základných školách.

„Asi všetci sa zhodneme na tom, aký dôležitý pre zdravý vývoj detí je pohyb. Doba počítačov a mobilov mu veľmi nepraje, ak chceme vrátiť mládež späť na ihriská, jednou z ciest je vytvorenie príťažlivejších podmienok pre šport. Hodláme preto investovať priamo do školských areálov, kam majú deti predsa len najbližšie,“ hovorí primátorka mesta Zvolen Lenka Balkovičová. Vedenie mesta dalo vypracovať koncepciu postupného rozvoja jednotlivých školských areálov, poslanci ju schválili na ostatnom rokovaní mestského zastupiteľstva.

„Ide nám najmä o skvalitnenie športovísk, v podstate všade uvažujeme s tartanovým povrchom, čo je dnes už samozrejmosť. Areály by pritom mali vyzerať veľmi podobne – bežecký ovál rôznych dĺžok (od 200 až po 400 m), šprintérska dráha či sektor pre skok do diaľky, vo vnútri oválu priestor pre trávnik, na ktorom by malo byť umiestnené futbalové ihrisko,“ uvádza hlavný architekt mesta Peter Kašša. Športoviská by slúžili žiakom jednotlivých základných škôl, v popoludňajších hodinách však aj iným záujemcom o rekreačný či profesionálny šport.

„Už dnes vyrastá moderné športovisko pre letné športy v priestoroch Základnej školy na Hrnčiarskej ulici. Nasledovať by mali postupne základné školy na sídliskách Zlatý Potok, Zvolen – Západ a Sekier,“ povedal vedúci odboru školstva zvolenského magistrátu Miroslav Marcinko a dodal: „Nevýhodu majú v tomto smere obe školy na Jilemnického ulici, ktorých poloha neumožňuje napríklad umiestnenie multifunkčného ihriska či vybudovanie bežeckej dráhy. Napriek tomu sme na ne mesto nezabudli a postupne by sme chceli obnoviť aspoň asfaltové povrchy tamojších ihrísk a sektory pre skok do diaľky.“

Na rekonštrukciu športovísk mesto v najbližších štyroch rokoch hodlá vynaložiť približne 1,4 milióna eur (mimo areálu 5. ZŠ, ktorý je už vo výstavbe). „Vonkoncom nejde o malú sumu, no myslíme si, že je v silách mesta každý rok opraviť aspoň jeden areál. Často čelím otázkam rodičov, čo mesto robí, aby priviedlo k športu ich deti. Toto je jedna z konkrétnych odpovedí. Snažíme sa vytvoriť podmienky, ostatné už je na rodičoch, učiteľoch či samotných deťoch. Pevne však verím, že spoločným úsilím dokážeme deti priviesť k radosti z pohybu. Ak sa k tomu pridružia profesionálne športové úspechy mladých Zvolenčanov, budem mať o to väčšiu radosť,“ dodáva zvolenská primátorka Lenka Balkovičová.