Po Materskej škole Prachatická na Zlatom potoku, kde sa na rekonštrukcii pracuje už niekoľko týždňov, chce mesto vybudovať nový pavilón aj v neďalekej Materskej škole Centrum. Po novom by mohlo škôlku navštevovať až o 50 detí viac, približne polovicu z nich by mohli tvoriť deti so zdravotným znevýhodnením.

V uplynulých dňoch mesto spustilo verejné obstarávanie na dodávateľa stavby. Ide o jednu z podmienok, aby mohlo už v septembri požiadať o nenávratný finančný príspevok z eurofondov vo výške viac ako 700 tisíc eur.

Škôlka má dnes tri plne funkčné pavilóny, pričom ju navštevuje 163 detí. 26 z nich tvoria deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, pracuje sa tu s diagnózami ako detská mozgová obrna, poruchy autistického spektra alebo zrakové a sluchové postihnutie. „Žiaľ, detí s podobnými diagnózami pribúda, pričom kapacity na ich umiestnenie do materských škôl sú veľmi obmedzené,“ uvádza Zuzana Almáši Koreňová, vedúca odboru školstva zvolenského mestského úradu.

Snaha vyjsť v ústrety rodičom detí s hendikepom

Vedenie mesta sa rozhodlo zmeniť súčasnú situáciu, popri klasických miestach tak vzniknú aj nové miesta pre deti so zdravotným znevýhodnením. „Uvedomujeme si ťažkosti rodičov, ktorí nevedia umiestniť svoje deti do škôlky. Ešte zložitejšie to majú rodičia detí s hendikepom, kedy jeden z nich musí často zostávať doma. Neraz to znamená, že rodina je odkázaná na jediný príjem. Chceme im pomôcť v náročnej situácii,“ ozrejmil zvolenský primátor Vladimír Maňka.

V škôlke plánujú vybudovať nový dvojposchodový pavilón. V spodnej časti vzniknú nové priestory pre zdravotne znevýhodnené deti, poschodie by mali využívať ostatné deti. Obe skupiny budú mať svoje vlastné priestory na hranie i spanie, tiež šatne, umyvárne či toalety.

Rozhodnutie víta i vedenie škôlky

„Teším sa, že mesto našlo možnosť pre rozšírenie počtu detí našej škôlky. Citlivo vnímame potreby všetkých rodičov a najmä tých, ktorých deti vyžadujú špeciálnu starostlivosť. Verím, že sa podarí získať peniaze z eurofondov, aby sme im mohli vyjsť v ústrety,“ hovorí riaditeľka Materskej školy Centrum Ivana Fabová.

Mesto Zvolen tak aj naďalej pracuje na naplnení cieľa vybudovať vo svojich materských školách viac ako tristo nových miest. Keďže však jedna škôlka musí byť pre zlý technický stav zbúraná, čím ich ubudne stovka, celkové navýšenie kapacít v konečnom dôsledku bude viac ako dvesto nových miest. „Desiatky ďalších detí tak budú lepšie pripravené na svoje ďalšie vzdelávanie a desiatkam rodičov tým pomôžeme, aby nemuseli zostávať doma a mohli sa venovať práci,“ uzavrel zvolenský primátor.