V utorok 3. apríla vo večerných hodinách colníci Colného úradu Banská Bystrica – Stanice colného úradu Banská Bystrica pri vykonávaní mobilného dohľadu na ceste Zvolen – Dobrá Niva zabezpečili tabak o hmotnosti 42,45 kg.

Colníci stanice colného úradu počas vykonávania fyzickej kontroly ložnej plochy nákladného motorového vozidla spozorovali podozrivé správanie vodiča neznámeho motorového vozidla prichádzajúceho z kontrolovaného smeru.

Vodič neznámeho vozidla vo vzdialenosti cca 300 metrov od miesta vykonávanej kontroly náhle pribrzdil, zmenil smer jazdy do protismeru a na pár sekúnd zastal na protiľahlej zastávke autobusu a vypol svetlá. Následne pokračoval v jazde ďalej.

Colníci preto okamžite prešli na miesto, kde náhle zastavilo neznáme vozidlo. Pri obhliadke miesta našli colníci vyhodené tri priesvitné plastové vrecia, v ktorých sa nachádzali spotrebiteľské balenia tabaku značky Marco Polo.

Colníci predmetný tovar zabezpečili a preverili obsah, pričom zistili, že vo vreciach sa nachádza 283 kusov spotrebiteľského balenia rezaného tabaku značky Marco Polo o hmotnosti 150 g bez označenia kontrolnými známkami, čo predstavuje spolu 42,45 kg tabaku. V prípade, že by bol tento tabak uvedený v SR do obehu, vznikla by štátu škoda na spotrebnej dani vo výške viac ako 3 137 eur.

Nakoľko vzniklo dôvodné podozrenie zo spáchania trestného činu porušenie predpisov o štátnych technických opatreniach na označenie tovaru podľa § 279 Trestného zákona, colníci formou trestného oznámenia vec odstúpia Kriminálnemu úradu finančnej správy na ďalšie konanie.

Vzhľadom na zníženú nočnú viditeľnosť, vzdialenosť a absenciu umelého osvetlenia v mieste zastavenia, však nebolo možné relevantne určiť o aký typ, značku či EČV vozidla išlo.