Či už staviate dom, alebo rekonštruujete byt, pri riešení dverí budete najväčší dôraz určite klásť na vchodové dvere. Je to logické, keďže vchodové dvere chránia váš príbytok, navonok ho reprezentujú a samozrejme, nedá sa povedať, že ani estetika by nebola dôležitá.

Bezpečnosť nadovšetko

Na rozdiel od interiérových dverí, pri ktorých sa rieši hlavne dizajn, je pre väčšinu ľudí najdôležitejšou vlastnosťou nových vchodových dverí ich bezpečnosť. Na to ako bezpečné dvere budú, má vplyv nielen konštrukcia samotných dverí, ale aj zámok a kovanie.

Z hľadiska bezpečnosti sa dvere delia do šiestich tried, čím vyššia trieda, tým väčšie zabezpečenie, pričom v domácnostiach sa používajú prvé štyri. Zatiaľ čo triedy 1 a 2 poskytujú len základné zabezpečenie, dvere tried 3 a 4 sa už považujú za naozaj bezpečnostné. Mimochodom, v závislosti od toho, čo máte doma, môžu niektoré poisťovne vyžadovať vchodové dvere triedy 4.

Chcete aj protipožiarne dvere? A ako majú vyzerať?

Ak zoberieme bezpečnosť vchodových dverí trochu širším vnímaním, nejde len o bezpečnosť proti vlámaniu, ale aj proti šíreniu požiaru. Preto si mnoho ľudí vyberá odolné protipožiarne dvere. Aj keď legislatívne sú vyžadované len na oddelenie kotolne, či garáže (ak je z nej priamy vstup do domu) aj obyvatelia bytov si ich v poslednej dobe čoraz častejšie vyberajú ako svoje vchodové dvere. Sú tak akousi bariérou pred rozšírením sa požiaru zo spoločných priestorov do vašej domácnosti.

A keďže sme v úvode hovorili, že vchodové dvere majú aj estetickú a reprezentatívnu funkciu, keďže sú vstupnou bránou do vášho obydlia, ani ich dizajn by ste nemali zanedbávať. Obzvlášť, keď máte v súčasnosti na výber množstvo materiálov a povrchových úprav, aby ste si mohli vybrať také vchodové dvere, ktoré budú nielen odolné a bezpečné, ale aj pekné.