ISO, to sú tri písmená, ktoré celkom určite pozná každý podnikateľ. Do určitej miery by sa o tejto kombinácií písmen dalo povedať, že je zázračná, pretože vstup do lukratívnejších výberových konaní býva často podmienený tým, že spoločnosť, ktorá sa uchádza o zákazku, musí „mať“ ISO.

Už sa vás zákazníci pýtali, či máte ISO?

Nejde však len o výberové konania. Veľakrát si aj „bežnejší“ zákazník pri vyberaní firmy, ktorá mu dodá požadovaný tovar alebo službu zisťuje, ktorá z firiem, medzi ktorými sa rozhoduje, má aspoň základný ISO certifikát, za ktorý by sa dal označiť certifikát ISO 9001.

Práve tento certifikát totižto „rieši“ to, čo zrejme najviac zaujíma zákazníkov. To, či daný tovar, alebo služba spĺňa všetky požiadavky, ktoré majú. Preto sa zvykne označovať aj ako certifikát kvality. Treba si však uvedomiť, že ISO 9001 sa zameriava na riadenie kvality a necertifikuje samotný výrobok.

Čo je teda podstatou ISO 9001?

Prečo to teda potenciálnych zákazníkov tak zaujíma? Spomínali sme, že v tomto certifikáte ide o požiadavky zákazníka. A práve tak je definovaná kvalita v ISO 9001. Týka sa všetkých čŕt produktu, ktoré požaduje zákazník. A riadenie kvality označuje, čo robí spoločnosť pre to, aby zabezpečila, že jej produkty týmto požiadavkám zákazníka vyhovejú.

ISO 9001 je tak určitá značka kvality. Spolu s iným faktormi pomáha budovať dôveru zákazníka vo vašu spoločnosť a v produkty, ktoré ponúkate. Pochopiteľne, tento certifikát nemôžete získať len tak. Musíte spĺňať podmienky, ktoré daná norma určuje.

Ak chcete do vašej spoločnosti zaviesť ISO 9001 a chcete mať istotu, že proces certifikácie vám nebude spôsobovať problémy, najlepším riešením je nájsť partnera, ktorý vás týmto procesom prevedie. A pri jeho hľadaní nepozerajte len na to, komu v kolónke ISO 9001 cena „svieti“ najnižšia suma. Hľadajte v prvom rade overenú spoľahlivosť, aby ste požadovaný certifikát získali na prvýkrát.