BBSK zaviedol prepojený knižnično-informačný systém do všetkých krajských knižníc, vďaka ktorému si môžu ľudia objednávať knihy z ktorejkoľvek knižnice v kraji. Knižničný systém zavádza Úrad BBSK vo všetkých šiestich regionálnych knižniciach vo Zvolene, Lučenci, Banskej Bystrici, Kremnici, Veľkom Krtíši a Rimavskej Sobote.

Slovensko žije aktuálnym Týždňom slovenských knižníc. Banskobystrický samosprávny kraj aj pri tejto príležitosti spustil pre krajské knižnice vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti nový knižnično-informačný systém Dawinci. Tento systém čitateľom prináša lepšiu orientáciu vo vyhľadávaní kníh, prístup ku knihám v knižniciach v rôznych okresoch a tiež uľahčí prácu knihovníkom.

Dawinci je regionálne prepojený medzi všetkými knižnicami, teda napríklad ak knižku čitatelia nenájdu v knižnici vo Zvolene, ale bude dostupná v knižnici v Banskej Bystrici, môžu požiadať knižnicu, aby im knihu doručila do Zvolena.

„Systém zohľadňuje požiadavky 21. storočia a čitatelia si budú môcť prehliadať knižničný fond, aj realizovať objednávky aj cez mobil či tablet. V roku 2019 chceme pokračovať v elektronickom prepájaní knižníc s múzejnými knižnicami a tak poskytnúť návštevníkom kvalitné služby a určitým spôsobom sa otvoriť verejnosti. Ešte roku 2019 plánujeme uvedený systém zaviesť aj do troch múzeí v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK,“ povedal vedúci oddelenia kultúry na Úrade BBSK, Peter Černek.

Aktuálne do konca týždňa prebieha vo všetkých knižniciach v Banskobystrickom kraji, rovnako ako v ostatných krajoch, Týždeň slovenských knižníc. Pre čitateľov je pripravený zaujímavý program. Noví čitatelia sa môžu zapísať zadarmo, alebo im budú odpustené pokuty za oneskorené vrátenie kníh. Krajská  knižnica  Ľudovíta  Štúra  vo  Zvolene každému novo zapísanému čitateľovi venuje darček  z knižničnej semienkarne. Navyše, na niektorých miestach vo Zvolene, najmä v kaviarňach a staniciach budú počas týždňa pôsobiť náhodné knižničné  hliadky, ktoré odmenia darčekom každého, koho pristihnú čítať.