značka-práca na cesteNajbližšie dva víkendy sa obyvatelia Zvolena musia pripraviť na ďalšie dopravné obmedzenia na ceste I/50, z dôvodu stavebných prác.

1./  od  12. 07 2013 od 20:00 – do  14. 07. 2013 do 18:00  uskutočnená čiastočna  uzávierka  cesty I/50  v ul. Lučenecká cesta v úseku od  čerpacej stanice OMV po križovatku s ul. Mládežnícka.   

V  čase uzávierky budú  dopravné obmedzenia nasledovné:

  • pre smer Bratislava-Košice:  voľný prejazd úsekom uzávierky v ľavom jazdnom pruhu
  • pre tranzitnú dopravu smer Košice-Bratislava, vrátane smeru  Krupina a Šahy a pre obyvateľov centra mesta Zvolen  – obchádzka cez obec Lieskovec
  • pre obyvateľov MČ Sekier, Kráľová v smere Košice-Bratislava – možnosť použitia Lučeneckej cesty až po križovatku s ul. Mládežnícka

V dôsledku čiastočnej uzávierky bude úplne uzavretá ČS Shell.  Výjazd z ulice 11. marca a z pravostrannej časti jednosmernej ulice Pribinova  na cestu I/50 nebude možný.

Obyvatelia ulíc na ľavej strane cesty I/50, t.j. Nižovec, ľavá časť obojsmernej ulice Pribinova (smer k ŽOS)  a Dolná kolónia budú mať umožnený výjazd na cestu I/50, avšak do centra mesta musia využiť obchádzkovú trasu cez obec Lieskovec.

2./  od  19.07.2013 od 20:00 – do 21.07.2013 do 18:00  uskutočnená čiastočná uzávierka cesty I/50 (Lučenecká cesta)  v úseku od  čerpacej stanice OMV po križovatku s ul. Mládežnícka

V čase uzávierky  bude doprava vedená nasledovne:

  • pre smer Bratislava-Košice bude cesta I/50 prejazdná v jednom smere jazdy – v pravom jazdnom pruhu
  • pre tranzitnú dopravu smer Košice-Bratislava, vrátane Krupina a Šahy – obchádzka cez obec Lieskovec
  • pre obyvateľov MČ Sekier, Kráľová v smere Košice-Bratislava – možnosť použitia Lučeneckej cesty až po križovatku s ul. Mládežnícka.

V dôsledku  tejto uzávierky bude možný výjazd z ulíc 11. marca a jednosmerná časť ulice Pribinova  na cestu I/50 len na smer Lučenec.

Úplne uzavretá bude ulica Nižovec. Vjazd z ľavej časti ulice Pribinova (cesta k ŽOS) na cestu I/50  bude v mieste križovatky uzavretý (prejazd bude možný po MK popri toku rieky Slatina  až k bývalému objektu Liaz a popri ČS OMV do centra mesta).

Výjazd z ul. Dolná kolónia na cestu I/50 v mieste križovatky bude uzavretý – výjazd z ulice  bude možný cez križovatku Bučina.

Pri obidvoch uzávierkach  budú obchádzkové trasy vyznačené prenosným dopravným značením.