TS RÚVZ BB (M. Tolnayová) - upravené | 3.4.2015

Chrípka z kraja pomaly ustupuje, vyskytla sa ale gastroenteritída

Výskyt akútnych respiračných ochorení (ARO), ako aj chrípky a chrípke podobných ochorení (CHPO) v porovnaní s uplynulým týždňom má v Banskobystrickom kraji konečne klesajúcu tendenciu.

Výskyt ARO je v 14. kalendárnom týždni nižší o štvrtinu a CHPO až o 65 percent. Počet prípadov je v hodnotenom týždni nižší, ako bol vlani v tom istom čase. Napriek tomu je v banskobystrickom kraji pre chrípku prerušené vyučovanie v Gymnáziu v Detve a v základnej škole Muránska Dlhá lúka v okrese Revúca.

nadcha-doktorka

Foto: ilu. Pixmac

RÚVZ Banská Bystrica všaj hlási v jednom z okresov BBSK protrahovaný vleklý, dlhšie trvajúci výskyt gastroenetritíd v dome seniorov. Prvý prípad ochorenia bol zaznamenaný 26. marca, v ďalších dňoch boli zaznamenané 1-2 prípady ochorenia denne. K šíreniu nákazy dochádzalo pravdepodobne kontaktom. Celkovo ochorelo 20 klientov a 8 zamestnancov. Jedna pacientka bola hospitalizovaná. V etiológii sa zistil v jednom prípade Norwalk vírus. Protiepidemické opatrenia v ohnisku epidemiológovia zabezpečili a v sledovaní ochorení naďalej pokračujú.

Tento vírus sa vyskytuje na celom svete a je zodpovedný za väčšinu hnačkových ochorení nespôsobených baktériami. Obzvlášť ohrození sú obyvatelia ako aj personál spoločenských zariadení. Vírusy sa vylučujú stolicou a prenášajú sa fekálno-orálnou cestou. Chorobné symptómy sa vytvárajú v priebehu niekoľkých hodín až dní a v prvom rade pozostávajú z náhle sa objavujúcej hnačky a zvracania, ktoré môžu viesť k značným stratám tekutín. Ochorenie prebieha väčšinou krátko a prudko a po 2-3 dňoch opäť odznieva. Terapia pozostáva z nahradenia straty tekutín. Dodržaním hygienických opatrení možno prenosu pôvodcu zabrániť. Inkubačná je 10 hodín až 3 dni.

Epidemiológovia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Banskej Bystrici, ktorý zbiera a analyzuje údaje za celý Banskobystrický kraj, evidujú v absolútnych číslach v 14. kalendárnom týždni takmer 3919 prípadov ARO, čo je chorobnosť 1399 prípadov na 100 000 obyvateľov v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni. Z toho je chrípke podobných 224 ochorení, čo predstavuje chorobnosť 80 na 100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni. Počet chorých na ARO v absolútnych číslach je najvyšší v okrese Lučenec (692), Rimavská Sobota (608) a Žarnovica (477). Čo sa týka chrípky, najviac pacientov je v okresoch Rimavská Sobota, , Zvolen, Banská Štiavnica a a Žarnovica. Napriek klesajúcemu výskytu týchto ochorení zachovávajú epidemiológovia podľa vedúcej odboru epidemiológie banskobystrického RÚVZ MUDr. Márie Avdičovej naďalej prísnu epidemiologickú bdelosť.

V porovnaní s uplynulým týždňom je o niečo nižší počet komplikácií z uvedených ochorení – predstavuje 2 percentá z celkového počtu chorých. Najčastejšie sa zápalové ochorenia horných ciest dýchacích, ako aj chrípky skomplikovali zápalmi dutín (40 prípadov), v 12 prípadoch zápalmi stredného ucha a 28 prípadoch zápalom pľúc.  Najnižšia chorobnosť je v tomto týždni medzi seniormi.

Epidemiológovia urobili celú štatistiku na základe hlásení 47 percent lekárov pre deti a dorast a 40 percent lekárov prvého kontaktu pre dospelých.