Hovoriť o kliešťoch v týchto- aj keď chladných dňoch, je stále veľmi aktuálne – jarná aktivita kliešťov, ktorá sa začala kvôli dlhej zime tento rok neskôr, totiž v týchto týždňoch vrcholí.

kliestAj keď odborníci predpokladali, že vplyvom tuhej a dlhej zimy prežije menej populácií kliešťov, opak je pravdou. Stále sú pomerne vysokým potenciálnym rizikom a ľudia – pokiaľ sa pohybujú v prírode aj napriek chladu a dažďu, evidujú ich výskyt. Pre život tohto živočícha sú domovom hlavne trávnaté porasty, pri chôdzi, či ležaní vo vysokej tráve dokáže kliešť využiť nestráženú chvíľu a prelezie na človeka, pričom sa usadí na ľudskom tele na miestach, kde je najjemnejšia koža. Keď také miesto nájde zakliešti sa, pričom spôsobí drobné poranenie. „V prvom momente človek necíti nič, pretože kliešť miesto vpichu znecitlivie obsahom štiav, ktoré vylúči. Prisatie si ani neuvedomíme, až kým si náhodne nevšimneme, že ho máme. Kliešť sa dá z tela odstrániť pomerne jednoduchým spôsobom, len treba k nemu pristupovať s chladnou hlavou a nerobiť trhavé pohyby. Najoptimálnejšie je pinzetou uchopiť jeho ploské telo čo najbližšie pri koži a kývavým spôsobom ho pomaly uvoľňovať. Potom je potrebné miesto vydezinfikovať,“ stručne popisuje proces odstránenia kliešťa MUDr. Mária Avdičová, vedúca odboru epidemiológie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Banskej Bystrici. Dodáva, že endemické oblasti (výskyt nakazených kliešťov) sú na Slovensku lokalizované predovšetkým pozdĺž brehov rieky Váh. V tejto oblasti sa aj zaznamenávame mnoho rokov najvyššia chorobnosť, aj keď treba povedať, že v SR nie je chorobnosť na kliešťovú encefalitídu vysoká. Ide ročne o 70 až 100 prípadov, ktoré majú stredne ťažký priebeh a vyžadujú si hospitalizáciu, ktorá trvá v priemere dva týždne. Okrem okolia Váhu možno za endemické územie považovať aj juhozápadnú časť Slovenska, hlavne jeho južnejšie okresy.

Kliešte zamorené vírusom kliešťovej encefalitídy sú väčšinou v endemických oblastiach (výskyt obmedzený na istý kraj, región). „Banskobystrický kraj nepatrí medzi takéto oblasti s výnimkou južných okresov, napr. endemické lokality v okrese Lučenec. V tomto kraji zaznamenávame výskyt ojedinelých prípadov ochorení ale aj menšie epidemické výskyty KE po požití nedostatočne tepelne upravených mliečnych výrobkov vyrobených z mlieka infikovaných zvierat. Na Slovensku sa vlani vyskytlo 107 prípadov tohto ochorenia, z toho v našom kraji 20. Tí čo žijú v endemických oblastiach, či majú tam chalupy, mali by využiť šancu dať sa zaočkovať aj keď je očkovanie proti KE na plnú úhradu pacientov. Ani v iných krajinách nie je toto očkovanie hradené, ľudia ho však nepodceňujú a zaočkovať sa dajú. Napríklad v Rakúsku, kde sa takého infikované kliešte endemicky vyskytujú, je zaočkovaných až 80 percent populácie,“ konštatuje MUDr. Avdičová. Najoptimálnejšie obdobie na zaočkovanie prvou z troch dávok očkovacej látky proti kliešťovej encefalitíde je koniec februára, druhú dávku odborníci odporúčajú podať koncom marca, alebo začiatkom apríla, ešte pred jarnou aktivitou kliešťov. Tretiu dávku odporúčajú podať v septembri. Takéto očkovanie chráni človeka pred týmto pomerne vážnym ochorením až päť rokov.

Žiaľ kliešťová encefalitída je jediné ochorenie vyvolané kliešťami, ktorému sa dá očkovaním predísť. Ostatné ochorenia spôsobené kliešťami sú preventabilné len tým, že sa po pobyte v prírode, hlavne vo vysokej tráve prezeráme, odstránime si kliešte a v prípade, že v nejakom inkubačnom čase začneme pociťovať príznaky podobné chrípkovým, je potrebné vyhľadať lekársku pomoc. Podobne začína aj lymská borelióza- prvá fáza je nenápadná, kde je len erytém (začervenanie), človek je malátny, ale nemá výrazné ťažkosti a môže to aj prehliadnuť. V tomto štádiu je toto ochorenie najjednoduchšie liečiteľné, nakoľko je borélia veľmi citlivá na celú škálu antibiotík, ktoré sa k liečbe používajú. Keď prejde do chronickej fázy, prejaví sa neurologickými príznakmi, poškodenia pohybového aparátu, bolesťou kĺbov, takže potom je liečba antibiotikami dlhšia.