Po sídlisku Západ pokračuje zvolenská samospráva, s cieľom zlepšenia situácie s parkovaním a prejazdom obývaných lokalít, v úpravách organizácie dopravy aj v ďalších častiach mesta.

Mestská polícia Zvolen upozorňuje vodičov na nové dopravné značky na sídlisku Podborová, ktoré boli umiestnené na určené stanovištia v polovici mesiaca marec 2017.

Z významu nových zónových dopravných značiek vyplýva, že dodávkové nákladné vozidlá s dĺžkou nad 5,0 m v čase od 16.00 do 07.00 hod. v pracovných dňoch a v čase od 00.00 do 24.00 hod. v dňoch pracovného pokoja, nebudú môcť využívať na státie žiadne verejné parkovacie plochy vo vymedzenej zóne ( s výnimkou parkoviska na konečnej zastávke MHD Zvolen ). Zmena nastala aj v obmedzení rýchlosti vozidiel na max. 30 km/h.

Na dodržiavanie nového pravidla budú dohliadať príslušníci mestskej polície. Tí prisľúbili v prvých dňoch zhovievavosť. „Hoci každý vodič má povinnosť rešpektovať dopravné značenie, uvedomujeme si, že nie všetci si hneď všimnú jeho zmenu. Preto počas prvých dvoch týždňov po zavedení obmedzenia parkovania budú prípadné prehrešky riešené dohovorom, na pokuty príde rad až následne,“ prisľúbil náčelník zvolenských mestských policajtov Juraj Chabada.

Postupné obmedzovanie parkovania pre nadrozmerné vozidlá vo Zvolene nekončí. Ešte v priebehu aktuálneho polroka by rovnaké pravidlo malo začať platiť aj na sídliskách Sekier a Zlatý Potok.

„Experiment s vytlačením nadrozmerných vozidiel sme začali na Západe, osvedčil sa, a tak v druhom kroku upriamime pozornosť na Podborovú. Uvedomujeme si, že sa nám podarí uvoľniť iba časť potrebných parkovacích kapacít, je to však len začiatok dlhotrvajúceho procesu, ktorý by mal byť ukončený zavedením systému rezidentského parkovania na sídliskách,“ dodáva zvolenská primátorka Lenka Balkovičová.