Od januára si návštevníci Lesníckeho a drevárskeho múzea vo Zvolene môžu pozrieť zaujímavú výstavu Cesta dejinami slovenského školstva. Predmety tejto výstavy patria do expozície Múzea školstva a pedagogiky v Bratislave a v roku 2005 boli ocenené cenou časopisu Pamiatky a múzeá. V roku 2010 pri príležitosti 40. výročia Múzea školstva a pedagogiky sa múzeum rozhodlo ponúknuť výstavu širšej verejnosti. Doteraz si ju už mohli pozrieť ľudia v Košiciach, Banskej Bystrici, Prievidzi a Trenčíne.

Expozícia je rozdelená do dvoch častí. V textovej časti je 9 tematických celkoch zachytená história školstva na Slovensku od obdobia Veľkej Moravy až po rok 1989. Druhú časť výstavy tvorí rekonštrukcia pôvodnej triedy z obdobia 1918 – 1938. Deti si pri návšteve výstavy môžu vyskúšať sedenie v starodávnych drevených laviciach, zalistovať v starých učebniciach, pozrieť si drevený peračník či počítadlo. Súčasťou triedy je aj klasická drevená tabuľa. Múzeum ponúka pre školy možnosť odučiť v triede bežnú školskú hodinu, aby si žiaci mohli naplno vychutnať atmosféru takejto triedy. Okrem triedy je súčasťou výstavy aj rekonštrukcia prírodovedného kabinetu z 20. stor.

Výstavu si môžete pozrieť vo výstavných priestoroch Lesníckeho a drevárskeho múzea vo Zvolene do 29. apríla 2011.