Minulotýždňové stretnutie primátorky Zvolena Lenky Balkovičovej s podnikateľmi bolo spojené s odovzdávaním Cien primátorky za rok 2017. Vedenie mesta zhodnotilo rok 2017 a predstavilo tiež aj svoje zámery na budúci rok.

Cena primátorky, ktorá sa udeľuje jednotlivcom alebo kolektívom za výnimočný prínos mestu putovala vo štvrtok 14. decembra do rúk piatich jedincov. Ocenení boli  verejne angažovaní právnici, podnikatelia, kultúrni pracovníci, učitelia aj občianski aktivisti.

Za dlhoročnú prácu pre mesto Zvolen ako poslanec, bývalý člen mestskej rady a člen komisie financií pri mestskom zastupiteľstve získal cenu Jozef Brázdil, ktorý v rokoch 1996 -2006 pôsobil v mestskom zastupiteľstve ako poslanec a predseda komisie financií. „Cením si na ňom, že nech bolo v meste akékoľvek politické zázemie, Jozef Brázdil si vždy zachoval svoj triezvy názor a svoje právne, logické a pragmatické videnie,“ povedala na jeho adresu primátorka Lenka Balkovičová pri odovzdávaní ceny. Brázdil zdôraznil, že počas svojho pôsobenia volil v zastupiteľstve cestu diskusie a spoločného kompromisu. „Už mám svoj vek a viem, že krik, rôzne konfliktné situácie a invektívy nič neriešia,“ povedal Jozef Brázdil s úsmevom aj vážne.

Nebol jediný právnik, ktorý dostal ocenenie. Ďalším bol Jozef  Gajdoš, ktorý dlhé roky pôsobí ako námestník okresnej prokuratúry. Cenu však dostal za niečo celkom iné, a to za dlhoročnú obetavú prácu s mládežou v športovom klube Basketbalový klub základnej školy Zvolen. Basketbalový klub tento rok oslávil dvadsiate výročie založenia. „Myšlienka založenia klubu bola vtiahnuť dievčatá do športového života v meste. Podarilo sa vybudovať veľmi solídny klub. Za tých dvadsať rokov prešlo klubom vyše 1 000 dievčat, z ktorých sú dnes dospelé ženy a už len čakáme, kedy privedú svoje deti,“ povedal Jozef Gajdoš. Primátorka priznala, že hoci profesijne sa nie vždy zhodnú, váži si jeho energiu, ktorú investuje do basketbalového klubu.

Z trochu iného súdka boli laureáti Daniela a Pavol Kováčovci, ktorí prevzali cenu za 25 rokov existencie Súkromnej umeleckej školy Š. Moyzesa známej aj pod názvom Hudobno-tanečné štúdio.„Celé roky evidujem, koľko detí prešlo ich bránami, ako nadšene chodia tancovať a hrať, ako kreatívne sú vedení. Myslím, že keby sme ich nemali, Zvolen príde o veľa krásnych vystúpení a dobrú náladu,“ zdôraznila primátorka. Kováčovci počas podujatia predviedli, čo svoje deti naučili a v programe sa predstavili napríklad najdlhšie pôsobiace a všetkým známe speváčky Sweetlittlechicksči mladší Zvolenský big band. Pavol Kováč zhrnul, že každý úspech nie je ich, ale je úspechom ich detí, od ktorých celý výsledok závisí. Škola ich môže len rôzne usmerniť.

Hudobno-tanečné štúdio reprezentuje mesto Zvolen nielen na rôznych súťažiach, ale v prvom rade na pódiu a z jeho radov vzišlo viacero známych umelcov akými sú napríklad Janka Brišiaková, Ľudka Tereňová či Martina Hajdyla Lacová.

Cenu prijala z rúk primátorky aj občianska aktivistka Sanja Nikolov. Hoci pochádza z bývalej Juhoslávie, vo Zvolene našla svoj domov. „Presne pred dvadsiatimi rokmi 14.12. som vystúpila na stanici vo Zvolene z vlaku a zbadala som krásny Zvolenský zámok. Niekedy srdce vie, kde je domov a ja som vtedy vedela, že Zvolen je domov,“ povedala Sanja Nikolov dojato a dodala: „Nikto z nás si nevie vybrať, kde sa narodí, ale každý si vie vybrať miesto, kde si vytvorí domov“.

Na margo ocenenia povedala, že človek nemôže z komunity len brať, ale aj dávať. Preto pred deviatimi rokmi vytvorila spolu s priateľmi, ktorých vo Zvolene našla Občiansku iniciatívu Zvolen-Západ. Iniciatíva zrealizovala viacero projektov na zmenu života na sídlisku. Začala organizovať podujatie Deň sídliska, v spolupráci s mestom a Centrom komunitného organizovania vytvorila Občianske centrum Oko a postupne naštartovala ľudí na ďalších sídliskách. „Všetky projekty, ktoré robíme, sú len o tom, že veríme, že v každom človeku drieme schopný a úžasný človek a my sme tu na to, aby sme mu dali ten impulz a pomohli mu objaviť, čo v ňom je,“ dodala na záver Sanja Nikolov.

Publikum svojím príhovorom dojala a potvrdila, že cenu dostala právom. Rovnako ako Ján Kolesár, ktorý prevzal cenu v mene svojej firmy Mäspoma, spol. s r.o. „Myslím, že keď sa povie Mäspoma, tak už celé Slovensko vie, že je to firma, ktorá pochádza zo Zvolena a dodáva naozaj jedinečné koreniny. Ja oceňujem nielen to, že sú, že zamestnávajú ľudí, ale že idú tak, ako sa má, že fungujú korektne,“ povedala primátorka na ich adresu.

Ján Kolesár zase zhodnotil, že v dobe, kedy štát podnikateľov podporuje len minimálne, je takéto ocenenie od mesta veľmi vzácne. „Aktuálne máme 240 zamestnancov, takže cena je pre celý kolektív,“ povedal Ján Kolesár a s humorom dodal, že sa im darí, aktuálne aj preraziť na maďarský trh s paprikou.