Objekt bývalého gymnázia vo Zvolene od svojho zatvorenia v roku 2014 chátral. Kraj pripravil plán revitalizácie, aby opäť začal slúžiť obyvateľom sídliska.

Predseda BBSK Ján Lunter spolu s primátorkou Zvolena Lenkou Balkovičovou predstavili zámer oživenia priestorov bývalého gymnázia na sídlisku Sekier vo Zvolene. “Po nástupe do funkcie sme zdedili viacero budov, ktoré ešte prednedávnom slúžili verejnosti, ale momentálne chátrajú a rastú na nich stromy. Našim zámerom je, aby budova na Sekieri opäť slúžila verejnosti,” povedal predseda BBSK Ján Lunter. Ako upresnil poslanec zastupiteľstva BBSK Ondrej Lunter, prvá fáza revitalizácie objektu sa dotkne rekonštrukcie telocvične a priľahlého ihriska, ktoré budú môcť obyvatelia Zvolena opäť využívať. “V priebehu leta tieto priestory kraj zrekonštruuje a už v septembri ich verejnosť bude môcť využívať. Toto je prvý krok, ktorým vrátime život do tohto objektu a vrátime ho obyvateľom sídliska Sekier,” dodal Ondrej Lunter.

V druhej fáze sa bude hľadať v spolupráci s miestnou komunitou ďalšie využitie budovy. Kraj spolupracuje s neziskovou organizáciou Punkt, ktorá má za sebou projekt revitalizácie Starej Tržnice v Bratislave. Tá sa vďaka nim stala centrom pre miestnu komunitu. “Využijeme skúsenosti z iných miest, kde sme viedli participatívny proces s miestnymi združeniami, drobnými investormi, samosprávou a občanmi. Podarilo sa nám  nájsť nový účel využitia verejných priestorov rovnako ako investorov, ktorí boli schopní investovať potrebné finančné prostriedky na ich sfunkčnenie,” priblížila Milota Sidorová z neziskovej organizácie Punkt.

“Stav budovy už roky trápi Sekierčanov, sama som naň mnohokrát upozorňovala bývalé i súčasné vedenie BBSK. Som rada, že kraj pod vedením pána Luntera vypočul náš hlas a podniká konkrétne kroky k obnoveniu života v tejto budove,” uviedla zvolenská primátorka Lenka Balkovičová, ktorá zámer kraja schvaľuje.

Gymnázium Mateja Bela na Okružnej ulici vo Zvolene bolo zrušené zastupiteľstvom BBSK v roku 2014 kvôli nedostatku študentov. Napriek prísľubom vtedajšieho vedenia župy, že budova bude naďalej slúžiť obyvateľom, jej priestory ostali nevyužité a stali sa terčom vandalov.