Ilustračné foto

V dňoch 16. marca až 30. apríla 2012 môžu občania mesta Zvolen využili možnosť vyhodiť nepotrebné veci do veľkoobjemových kontajnerov, ktoré budú rozmiestnené po celom území mesta. Podrobný harmonogram rozmiestnenia veľkoobjemových kontajnerov pre jarné čistenie nájdete na stránke mesta.

Vo všetkých mestských častiach bude tiež prebiehať čistenie parkovacích miest. Preto by vlastníci motorových vozidiel mali v daných termínoch uvoľnili parkovacie miesta.

Jarné blokové čistenie parkovacích plôch prebehne v termínoch:

MČ II. –  Zlatý Potok,   17. 3. 2012

MČ IV. – Podborová,   18. 3. 2012

MČ III. – Tepličky, Stráže – 24. 3. 2012

MČ I. – Sekier, Lipovec, Záhonok,  – 31. 3. 2012

Zakazuje sa:
– prepĺňanie veľkoobjemových kontajnerov a ukladanie odpadov vedľa nich
– do veľkoobjemových kontajnerov ukladať celé kusy nábytku

Do veľkoobjemových kontajnerov nepatrí:
– konáre, bioodpad
– elektroodpad, pneumatiky – možnosť odovzdania do zberného dvoru