Druhou najotvorenejšou krajskou samosprávou na Slovensku je Banskobystrický samosprávny kraj, vyplýva to z hodnotenia Transparency International Slovensko (TIS). Kraju sa podarilo v porovnaní s predchádzajúcim hodnotením poskočiť o tri miesta vyššie.

Medzi oblasti, kde náš kraj zaznamenal najvýraznejšie zlepšenie, patrí predaj a prenájom majetku, personálna politika a mediálna oblasť. Banskobystrická župa v rebríčku transparentnosti samosprávnych krajov aktuálne obsadila druhé miesto, čo znamená posun o tri pozície v porovnaní s rokom 2017, kedy sa uskutočnilo posledné hodnotenie samospráv.

BBSK sa tak radí medzi najväčších skokanov, čo ukazuje, že za súčasného vedenia presadzuje župa otvorenejší prístup k verejnej kontrole. TIS hodnotí otvorenosť a sprístupňovanie informácií zo strany predstaviteľov vyšších územných celkov približne v polovici funkčného obdobia a na jeho konci. Aktuálny rebríček tak odzrkadľuje stav po dvoch rokoch od krajských volieb v roku 2017.

„Po nástupe do úradu sme si transparentnosť vytýčili ako jednu z absolútnych priorít. Župy majú veľkú zodpovednosť nielen za jednotlivé kompetencie, ale predovšetkým zodpovedajú za finančné zdroje, ktoré patria občanom. A preto majú občania právo mať prehľad o tom, kto s ich peniazmi pracuje, ako s nimi pracuje a či sú využívané s tými najlepšími úmyslami,“ povedal predseda BBSK Ján Lunter.

Bližšie informácie a hodnotenie Banskobystrického samosprávneho kraja v jednotlivých oblastiach je dostupné na nasledujúcej webovej stránke.