ABH, foto: ABH | 19.9.2012

Arborétum Borová hora je tento týždeň otvorené dlhšie

V týchto dňoch máte jedinečnú príležitosť vychutnať si všetky krásy jesene v prírode, ktorá je hneď za rohom. Navštívte Arborétum Borová hora, ktoré pre Vás od dnes až do konca týždňa nechá svoje brány otvorené dlhšie (od 7:00 do 17:00). Pre tých, čo trávia celé dni v práci, môže byť skvelým oddychom aj sobotňajšia prechádzka – výnimočne bude otvorené aj v sobotu ( od 9:00 do 14 :00).

Arborétum Borová hora Vás pozýva na: prechádzku prírodou v jesenných farebných scenériách spojenú s výpredajom vybraného sadbového materiálu či prehliadku rozária „v druhom kvitnutí ruží“. Zároveň ponúka odborné poradenstvo v oblasti výsadieb okrasných drevín.

Akcia sa koná v rámci jubilejného roka Technickej univerzity vo Zvolene.