PR článok | 17.12.2018

Akú zmluvu treba podpísať pri medzinárodnej preprave tovaru?

Preprava tovaru je v súčasnosti dôležitejšia, ako by sme si mysleli, a to nielen preto, že zaisťuje premiestňovanie potrebného tovaru z miesta na miesto.

Dnes je to celé aj o prekročení hraníc, kde potrebujete poslať výrobky zo štátu do štátu, no často to pre vás nie je také jednoduché riešenie. My vás ale presvedčíme o opaku a nakoľko nejde o vnútroštátnu prepravu, je potrebné spísať najskôr jeden dôležitý dokument.

Dohoda o prepravnej zmluve

Pri preprave tovaru do iných štátov si vybavíte svoju žiadosť vo firme ELUMA Trans do 15 minút, no vyplniť musíte aj dohodu o prepravnej zmluve v medzinárodnej doprave, pretože podľa dohovoru CMR je každý dopravca povinný mať poistenie zodpovednosti pri nákladnej doprave.

Táto dohoda bola uzavretá v Ženeve v roku 1956. Medzinárodná cestná únia vytvorila štandardný nákladný list, ktorý sa používa v cestnej autodoprave. Formulár je zväčša trojjazyčný a v povinných kolónkach musíte uviesť meno odosielateľa, príjemcu, dopravcu, špecifikáciu a množstvo tovaru. Žiadne náročné podrobnosti.

Dohovor postupne ratifikovali všetky členské štáty Európskej únie, ale aj neeurópske štáty ako Tunisko, Libanon a ďalšie, vďaka čomu sa zlepšujú podmienky medzinárodnej nákladnej dopravy.

Prečo je to dôležité?

Dohovor CMR sa doteraz nemenil. To prispieva ku kontinuite súdov, ktoré riešia v jednotlivých štátoch spory týkajúce sa medzinárodnej cestnej dopravy. Spätne sa teda možno odvolávať na príslušný Dohovor CMR a jeho ustanovenia. Je súčasťou právneho poriadku, vieme, že ho ratifikovala ho väčšina európskych štátov a má silu zákona.

Výhody možno vidieť v tom, že pri riešení sporov týkajúcich sa cestnej nákladnej dopravy v ktoromkoľvek štáte, sú súdy zaviazané uznávať zmluvné vzťahy uzavreté medzi účastníkmi podľa Dohovoru CMR a svoje rozhodnutia opierať o ustanovenia tejto zmluvy.

Riešenie zodpovednosti za zásielku

Zároveň platí zodpovednosť prepravcu za tovar, na základe čoho zodpovedá podľa Dohovoru CMR za úplnú alebo čiastočnú stratu zásielky alebo za jej poškodenie, za prekročenie dodacej lehoty, za správnosť údajov na nákladnom liste o počte kusov, o značkách a číslach.

Veci, ktoré by mali byť samozrejmosťou každej jednej prepravnej spoločnosti, sa nariadením a dohovorom pri medzinárodnej preprave tovaru právne zastrešili a vy sa vďaka tomu už nemusíte báť o svoje zásielky a ich bezpečné doručenie aj na väčšie vzdialenosti. Pri využití tejto služby však nesmiete zabudnúť na podpis takejto zmluvy.