O nekalých praktikách nebankoviek počúvame z každej strany. Obeťami ich doslova úžernických spôsobov sa stávajú predovšetkým dôchodcovia a zadlžení ľudia, ktorých neváhajú tieto inštitúcie pripraviť aj o strechu nad hlavou. Svoje skúsenosti majú aj manželia – dôchodcovia zo Sliača.

jana lajosova
Poradkyňa Jana Lajošová.

Pred dvoma rokmi si požičali od nebankovky 2 200 eur, ktoré však časom nevládal splácať. Peniaze mal splatiť v priebehu 18-tich mesiacov a celková vrátená suma vrátane úrokov a skrytých poplatkov mala byť viac ako 3600 eur! Splatili asi polovicu, keď manžel ochorel a náklady v domácnosti sa zvýšili. S tým prišli problémy splácať úver. S každým omeškaním splátky si nebankovka účtovala aj vysoké sankčné poplatky a úroky z omeškania. Manželom dnes hrozí exekúcia a preto sa právom obávajú, že môžu prísť o vlastný dom. Mnohí takto ohrození občania naozaj nevedia ako sa môžu v takejto situácii brániť. Naša legislatíva však pozná inštitút úžery, kde sa hovorí, že odplata nesmie prevyšovať dvojnásobok toho, čo v podobných prípadoch požadujú normálne banky. Ak je pri podobnom úvere v bežnej banke úrok 9%, v nebankovke (ale aj napr. pôžička poskytnutá súkromnou osobou) nesmie byť úrok vyšší ako 18%. Ak je prekročená hranica dvojnásobku bežného úroku, môžeme zmluvu napadnúť ako neplatnú zmluvu o pôžičke. Iný problém je, že nebankovky to vedia a konečnú zaplatenú sumu schovajú do rôznych poplatkov. Niektoré z nich sú obsiahnuté v ťažko čitateľných všeobecných podmienkach, ktoré najmä starší ľudia prečítajú ledva s lupou. V dotyčnej nebankovke platíte 0,25 percenta z dlžnej sumy za každý deň omeškania, čo je v rozpore so zákonným úrokom, ktorý ustanovilo nariadenie vlády. Takýto úrok je teda nezákonný.

mojSliac_logoRGBNebankovky sú v prvom rade povinné skúmať, pred tým ako klientovi poskytnú úver, či je ho vôbec schopný splácať. A to zvyčajne obchádzajú. Hrubé porušenie povinnosti skúmať bonitu spotrebiteľa vedie k tomu, že poskytnutý úver sa považuje za bezúročný a bez poplatkov a spotrebiteľ je povinný vrátiť iba skutočne požičanú sumu peňazí, teda istinu. Tu sa môžu títo dôchodcovia obrátiť aj na Združenie spotrebiteľov Slovenska, ktoré rieši aj takéto problémy s nebankovkami.

Jana Lajošová, poradkyňa pre občanov, Sliač,
janka.lajosova076@gmail.com,
tel.: 0949 274 322,
– bezplatne.