Chrániť si vlastný majetok je prirodzenou vlastnosťou každého. Obzvlášť ak ide o niečo hodnotnejšie, čoho strata by veľmi mrzela nielen nás samotných, ale aj našu peňaženku. Preto používame bezpečnostné dvere v našich domácnostiach, či rôzne druhy zabezpečenia automobilov.

Aby ste vždy vedeli, keď nastane narušenie objektu

V prípade, že máte okrem auta a domácnosti, ktoré treba chrániť aj vlastnú firmu s vlastnými priestormi, jej zabezpečenie musí byť komplexnejšie, aby niekto nepovolaný neuškodil vašej snahe vybudovať úspešný biznis. Obzvlášť ak podnikáte s tovarom a obsah vášho skladu je prakticky imanie vašej firmy.

Vtedy treba zabezpečiť, aby sa do priestorov vašej firmy nedostali nepovolané osoby, keď sa na firme nebudete nachádzať vy alebo vaši zamestnanci. Na to slúži spoľahlivá elektrická zabezpečovacia signalizácia. Jej úloha je zistiť a oznámiť nepovolané narušenie objektu.

Priestor stráži pomocou vhodne zvolených detektorov. Najčastejšie sa používajú detektory pohybu, ktoré detekujú pohyb na základe teplotných zmien. Rovnako sa pravidelne používajú aj detektory rozbitia skla, ktoré vedia zaznamenať špecifické frekvencie vznikajúce pri rozbití tabuľového skla. Vďaka informáciám z detektorov dokáže EZS spustiť sirénu, grafickú signalizáciu, či pomocou rôznych komunikátorov odoslať informáciu o narušení.

Majte záznam o všetkom

V prípade, že aj napriek EZS sa vám nepodarí pristihnúť páchateľa pri čine, príde vhod mať o celej udalosti videozáznam. A tu prichádzajú na rad kamerové systémy. Pomocou siete kamier monitorujú snímaný priestor a nahrávky ukladajú na záznamové zariadenie, kde sú uchovávané. Vy si tak tieto záznamy môžete pozrieť a vďaka nim odhaliť páchateľa.

Moderné kamery však dokážu oveľa viac ako len vyhotovovať videozáznam zo snímaného priestoru. Vďaka takzvanej inteligentnej video analýze dokážu napríklad vyhodnocovať smer pohybu, počítať osoby, signalizovať ak nastane odstránenie predmetu z vyznačenej zóny, rozpoznávať tváre a EČV vozidiel, merať rýchlosť a podobne. Vďaka tomu tak dokážu odlíšiť skutočné narušenie priestoru od náhodného.