TS DJGT (Gabriela Valentínyová) | 18.3.2014

Medzinárodný deň divadla v znamení Tajovského

Zvolenské divadlo sa každoročne pripája k celosvetovým oslavám Dňa divadla. Tento rok sa oslavy budú niesť v znamení patróna divadla: Jozefa Gregora Tajovského.

V roku 2014 sa totiž slávi 140 rokov od narodenia Tajovského a zároveň je zvolenské divadlo v jubilejnej 65. sezóne.

Dňa 27. marca sa uskutoční vernisáž výstavy Divadelného ústavu Bratislava „JOZEF GREGOR TAJOVSKÝ, dramatický osud človeka – hlboko ľudský dramatik“. Výstava bude do konca júna 2014 sprístupnená návštevníkom DJGT.

O 18.30 odohrá divadlo pre verejnosť benefične autorskú inscenáciu NA KONCI… venovanú životu a dielu Tajovského. Po predstavení sa uskutoční beseda s divákmi. Odznie tiež aktuálne Posolstvo pre Deň divadla 2014. Vítaní sú všetci milovníci múzy Tálie ako aj osobnosti Jozefa Gregora Tajovského.

pozvanka den divadla

PROGRAM DŇA DIVADLA 27. marca 2014 v Divadle J.G.T. :

17.00 – foyer DJGT: vernisáž výstavy DIVADELNÉHO ÚSTAVU BRATISLAVA:  JOZEF GREGOR TAJOVSKÝ: dramatický osud človeka – hlboko ľudský dramatik.  Výstava je pripravená pri príležitosti 140. výročia narodenia patróna DJGT a potrvá do konca júna 2014. Autorka scenára a kurátorka výstavy: Frederika Čujová, autorka grafického riešenia: Viera Burešová. Vstup pre pozvaných hostí.

18.30 – sála DJGT: uvedenie inscenácie o živote a diele J. G. Tajovského z repertoáru DJGT: Katarína Mišíková Hitzingerová: NA KONCI…  spojené s čítaním Posolstva ku Dňu divadla a besedou po skončení predstavenia. Vstup voľný do naplnenia kapacity sály.