Pred desiatimi rokmi začal tím expertov obchodnej jednotky HBS (Hydraulické brzdové systémy) v Continental Automotive v nemeckom Frankfurte hľadať optimálne miesto pre výstavbu závodu na výrobu bŕzd vo východnej Európe.

continental zvolenPrešla dekáda rokov a dnes je spoločnosť Continental Automotive Systems Slovakia s.r.o. so sídlom vo Zvolene dynamicky sa rozvíjajúcim podnikom. Spoločnosť v tomto roku pripravuje výstavbu druhej budovy pre rozrastajúce sa Oddelenie vývoja a výskumu. Zároveň plánuje rozvoj odborného vzdelávania študentov v regióne v súlade s potrebami trhu.

„Spomínam si, ako sme v chladný aprílový piatok roku 2005 prvým výkopom rýľa odštartovali stavebné práce a položili základ zvolenského závodu. Od augusta 2006 bol brzdovými strmeňmi zo Zvolena zásobovaný prvý španielsky závod Renault. V krátkom čase pribúdali dodávky pre ďalších zákazníkov, ku ktorým dnes patria všetci renomovaní výrobcovia automobilov,“ hovorí riaditeľ závodu vo Zvolene, Gerhard Baucke. Štafetu na poste riaditeľa závodu po Gerhardovi Baucke od 1. júna 2013 preberie Andreas Heinisch. „Rýchly rozvoj závodu Zvolen je v súčasnosti utlmený mierne slabnúcim európskym automobilovým trhom. Napriek tomu bude v krátkom čase v našom závode zamestnaných viac ako 1000 zamestnancov. Popri vysokej kvalite je pre udržanie našich pracovných miest a úspech našej spoločnosti nevyhnutný vysoký výkon výroby a ďalšie vzdelávanie našich pracovníkov,“ dopĺňa Andreas Heinisch.

Koncom minulého roka opustilo závod Zvolen už 25 miliónov brzdových strmeňov a v súčasnosti sa ich v závode týždenne vyrobí takmer 200 tisíc (*poznámka: 30 tis. za jeden deň). Približne 20 percent kotúčových brzdových strmeňov predaných celosvetovo spoločnosťou Continental pochádza práve zo stredného Slovenska.

„Continental v roku 2004 hľadal miesto pre svoju výrobu. My sme robili všetko pre to, aby si jeho predstavitelia vybrali Slovensko a náš región. Podarilo sa. Continental splnil, čo sľúbil. Hoci je kríza, zamestnáva takmer tisíc pracovníkov a pri ďalšej kooperácii je to ešte viac. Vytvoril okolo 90 vysoko kvalifikovaných miest v oblasti vývoja. A to ešte nie je konečné číslo. Našu spoluprácu rozširujeme na poli odborného profesijného vzdelávania. Práve to je najlepšia cesta aj pre naše školstvo. Už viac ako sedem rokov som presvedčený, že sme si vybrali dobre. Continental vo Zvolene pod vedením pána raditeľa Bauckeho je naozaj úspešný. Verím, že na ich úspechu nesie určitý podiel aj to, že oni si v roku 2005 vybrali nás,“ konštatuje predseda BBSK Vladimír Maňka.

Spoločnosť Continental vyvíja aj aktivity s cieľom zaviesť odborné profesijné vzdelávanie prispôsobené potrebám závodu a potrebám trhu. Práve v spolupráci s Banskobystrickým samosprávnym krajom a predstaviteľmi vlády pracujú na zavedení duálneho vzdelávania v našom regióne. Tento systém by mal pripraviť kvalifikovaných pracovníkov pre trh práce, podobne, ako to funguje v Nemecku a iných krajinách. Uvedený model predpokladá tri roky praktického a teoretického vzdelávania vždy 4 dni v týždni priamo vo firmách a jeden deň sa realizuje výučba v odbornom učilišti. Po úspešne zloženej skúške je mladý človek schopný odborne a samostatne pracovať vo vyučenom odbore.