Ako povedala riaditeľka Prvej ZŠ Jilemnického Anna Cúttová, 30. jún je pre mnohých najkrajší deň v roku. Končí sa dlhé školské obdobie, kedy deti väčšinu svojho času trávia za školskými lavicami a začína obdobie pohybu, slobody, výletov a radosti.

_MG_6755Posledný júnový deň je zároveň hranicou, cez ktorú mnohí prekračujú do ďalšej etapy svojho života. Prvá ZŠ Jilemnického, kam sa primátorka Lenka Balkovičová rozhodla zavítať, aby žiakom venovala symbolický poukaz na šťastnú budúcnosť, má ešte jedno „posledné.“ Je to posledný rok, čo sa so školou lúčia hokejisti. 40-ročná história hokejovej školy je zrazu na svojom konci. „Svet a život je pestrý, majte oči otvorené,“ dodáva riaditeľka školy a je zrejmé, že sa jej to nehovorí ľahko. Chlapci v dresoch sa chytajú za ramená a fotia sa. Podávajú si ruky a nakláňajú sa k skupinke dievčat z deviatej A. Potom všetci spoločne spievajú hymnu, ktorú si vybrali.

Na záver sa zvoní veľkým železným zvonom s farebnou stuhou. Tým je školský rok slávnostne ukončený a všetci sa rozpŕchnu do svojich tried, aby prijali od učiteľov vysvedčenie.

Vysvedčenie aj pre mesto

Vysvedčenie tento mesiac dostane aj Zvolen. Program rozvoja mesta ako každý rok definoval oblasti, v ktorých by sa mesto malo rozvíjať. Do dnešného dňa bol tento program (známy ako PHSR) k dispozícii na pripomienkovanie a po tomto termíne sa všetky pripomienky zapracujú a dokument sa finalizuje. Občania dostali do svojich schránok ankety a až do 20.7. budú mať šancu ohodnotiť, ako sú spokojní s prácou mesta v týchto šestnástich kľúčových oblastiach. Podobne ako žiaci, aj mesto dostane známky od jednotky po päťku. „Plánujeme Zvolenčanom položiť tú istú otázku v ankete každý rok a zachytiť tak vývoj ich očami,“ hovorí Dagmar Weisová z Odboru rozvoja mesta. Do vyhodnotenia ankety budú zaradené všetky neanonymne vyplnené a včas doručené anketové lístky. Výsledky budú zverejnené na webovej stránke a poslúžia ako spätná väzba na prácu samosprávy. Navyše, troch Zvolenčanov odmení mesto knihou a propagačnými predmetmi mesta.