Režisér Peter Palik sa od piatka, 1. mája stal novým umeleckým šéfom Divadla Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene.

Peter Palik pozná zvolenské divadlo aj vďaka svojej doterajšej režijnej spolupráci, pripravil tu oceňované inscenácie Balada pre banditu, Mandragora a Pom pomove rozprávky. Štafetu umeleckého šéfa mu odovzdal dramaturg DJGT Ján Chalupka, ktorý zastával túto funkciu od roku 2012.

Peter Palik je absolventom Divadelnej fakulty VŠMU v Bratislave, kde na Katedre bábkarskej tvorby vyštudoval bábkarskú réžiu a dramaturgiu. V roku 2009 sa stal dramaturgom v Bábkovom divadle Žilina a stál i pri založení festivalu Bábková Žilina. V rokoch 2014-2017 bol interným režisérom v Spišskom divadle. Ako režisér a dramaturg spolupracuje s divadlami nielen na Slovensku, ale aj v Česku, Poľsku, Nemecku a Maďarsku.

Ako režisér a autor rozhlasových hier spolupracuje i s Rozhlasom a televíziou Slovenska. Je autorom vyše tridsiatich divadelných hier a dramatizácií, autorsky sa podieľal tiež na niekoľkých knihách pre deti. Popri režijnej a autorskej činnosti pedagogicky pôsobí na Katedre bábkarskej tvorby DF VŠMU, kde sa v roku 2017 habilitoval na docenta. Za svoju umeleckú torbu získal viaceré významné ocenenia  doma i v zahraničí.

Májové aktivity DJGT

Počas obdobia zatvorených divadiel sa Divadlo Jozefa Gregora Tajovského pravidelne prihovára divákom vo virtuálnom internetovom priestore. Umelecký súbor už mesiac s pozitívnym ohlasom pripravuje vysielanie DJGT v piatich okruhoch: pre deti, pre študentov, pre seniorov, príbehy pre dušu a spolu to zvládneme. Rôznorodé príspevky majú za cieľ vzdelávať, inšpirovať, motivovať aj vyvolať úsmev. Video-príspevky a aktivity divadla je možné sledovať na divadelnom facebooku, instagrame, webstránke a na YouTube kanáli.

Činnosť divadla sa bude odvíjať podľa aktuálnej situácie a realizácie fáz uvoľňovania opatrení proti šíreniu ochorenia COVID-19. Keď to bude možné, ako prvé prebehne dokončenie skúšobného procesu inscenácie Dvaja úbohí Rumuni hovoriaci po poľsky v réžii Ľuboslava Majeru. Ako prvá premiéra 72. divadelnej sezóny je naplánovaná hra Petra Karvaša Polnočná omša v réžii nového umeleckého šéfa Petra Palika.