TS AGEL SK (Marta Csergeová) | 10.4.2012

Zvolenská nemocnica rozšírila oddelenie geriatrie

Od 1. apríla rozšírila Nemocnica Zvolen a.s. pre svojich pacientov oddelenie geriatrie o ďalších 9 lôžok.

Rozšírenie oddelenia poskytuje seniorom lepšiu zdravotnú starostlivosť, o ktorú je v tomto regióne veľký záujem. Oddelenie prijíma akútnych pacientov, ktorí majú často aj päť a viac diagnóz chronických ochorení.

„Odteraz bude našim pacientom k dispozícií 87 lôžok. Oddelenie patrí k najvyťaženejším v nemocnici, čo súvisí najmä s vekovým priemerom obyvateľstva a jeho postupným starnutím,“ uviedol riaditeľ MUDr. Jozef Botka.

Geriatrické oddelenie je akútne, rieši náhle zmeny zdravotného stavu okrem tých, ktoré je nutné sledovať na JIS. Pacienti sú prijímaní počas dňa, noci, víkendov a sviatkov. „Naše oddelenie vykonáva základné zákroky, terapeutické a diagnostické punkcie. Liečba je poskytovaná v súlade s novými poznatkami a štandardami,“ povedala primárka oddelenia geriatrie MUDr. Anna Remišová.

„Cieľom oddelenia je zabezpečiť rýchlu diagnostiku klientom, poskytnúť adekvátnu liečbu, zabezpečiť klientom vhodné prostredie. Našou prioritou je, aby klienti nášho oddelenia odchádzali spokojní do domácej starostlivosti,“dodala primárka oddelenia.

Nemocnicu Zvolen a.s. začala prevádzkovať spoločnosť AGEL SK a.s. od 1. júla 2010. Hlavným cieľom spoločnosti AGEL SK a.s. u dcérskych spoločností je dosiahnutie vyrovnaného hospodárenia na báze reštrukturalizácie, optimalizácie a zefektívnenia procesov. To všetko pri zachovaní základnej premisy spoločnosti – poskytovať kvalitnú zdravotnú starostlivosť v regiónoch, v ktorých pôsobia tieto zdravotnícke zariadenia.