TS MsP Zvolen | 24.11.2015

Zvolenská mestská polícia participuje na preventívnom programe proti drogám

V rámci preventívneho projektu z názvom „Šťastie po záruke“ sa 27. októbra uskutočnilo tradičné podujatie z oblasti sociálnej prevencie, určené stredoškolskej mládeži, v spolupráci viacerých organizácií v priestoroch Školského internátu SOŠ drevárskej vo Zvolene.

drogy 1Jeho obsahová náplň bola zameraná na primárnu protidrogovú prevenciu, ktorú napĺňajú odborní lektori Mgr. Silvia Tichá (CVPPPaP Zvolen) a inšpektor Jozef Michalík (Mestská polícia Zvolen).

„Viac ako 40 študentov stredných škôl vo Zvolene si v úvode spoločne pozrelo videofilm „Deti a drogy II.“ a potom, rozdelení do skupín, aktívne besedovali s lektormi na aktuálne témy z tejto oblasti. Vzácnou príležitosťou, ktorú využívajú študenti ale aj pedagógovia, je aj možnosť individuálnych rozhovorov s lektormi v priebehu podujatia,“ priblížil náčelník MsP vo Zvolene Juraj Chabada.

Fotogaléria