Počas víkendu mohli Zvolenčania v Dome kultúry ŽSR spoznať pre nás netradičnú budhistickú kultúru a zasvätiť sa do meditačného aspektu Dzambala. Podujatie organizovalo meditačné centrum Džonang Taši Čoling z Nových Zámkov.

IMG_0009Kenzur rinpoče je Tibeťan žijúci v Indii. Je hlavou jednej z línii tibetského budhizmu. Ak sa niekto opýta, či je niekto ako Dalajláma, odpoveď bude znieť áno. Dokonca sa naňho Dalajláma v niektorých veciach súvisiacich s budhistickými praxami odvoláva. Do Zvolena prišiel tento víkend, aby dal záujemcom zasvätenie do jedného z najznámejších meditačných aspektov, ktorým je Dzambala – budha hojnosti.

Dzambala je nebeský strážca a ochranca všetkých živých bytostí v tibetskej tradícii. Je aspektom, vďaka ktorému môžeme dosiahnuť bohatstvo mysle, šťastie a hojnosť. Hoci uvidíme jeho vyobrazenie, vo svojej podstate je energiou. Rinpoče  nej povedal v učení, priblížil ju samotným zasvätením. Cieľom bolo, aby sme sa s ňou sami dostali do kontaktu. Aj my ju v sebe máme, sme však tak zamestnaní bežným životom, jeho radosťami a starosťami, že s ňou prakticky vôbec nemáme kontakt.

Vôbec pritom nevyžadoval, aby sme verili v pravdivosť jeho tvrdení. Povedal len aby sme sa nad jeho slovami zamysleli, skúsili pozorovať, či majú oporu aj v našom bežnom živote. A či nám pomáhajú. Taký je totiž budhizmus. Nevyžaduje vieru, iba logické uvažovanie. Vo svojej podstate nie je náboženstvom, ale prepracovanou vedou o mysli, mohli by sme ho nazvať aj dokonalou psychológiou.