V dňoch 17.6. – 19.6.2016 sa v Pliešovciach konali oslavy 760. výročia prvej písomnej zmienky. Pri tejto príležitosti boli rôzne sprievodné podujatia, ktoré sa konali aj za podpory Nadácie SPP.

heurekaPodaním projektu v marci 2016 získala Základná škola s materskou školou v Pliešovciach od Nadácie SPP finančnú podporu vo výške 450 € na realizáciu projektu Šakovô v jubilujúcich Pliešovciach – darček žiakov svojej obci. V rámci projektu bolo podporené každoročne konané environmentálne dopoludnie Poznaj a chráň, pre žiakov prvého stupňa, ktoré sa konalo 19. apríla 2016 a taktiež vedecká konferencia Heuréka. Tá sa konala 18. mája 2016, tu žiaci prezentovali svoje projekty z rôznych oblastí ich štúdia.

V piatok 17.6.2016 nasledoval Beh Pliešovcami. Nezabudlo sa ani na najmladších bežcov, dokonca súťažili aj mamičky s kočiarom, či partneri. Na hlavnej súťaži Beh Pliešovcami o dĺžke 2,3km sa zúčastnilo 38 pretekárov rôznych vekových kategórií. Podujatie dopadlo nad očakávania a už boli plány na ďalší ročník.

Prechádzka1V sobotu 18.6.2016 bola sprievodnou akciou osláv aj Prechádzka históriou Pliešoviec. Návštevníci absolvovali rôzne stanovištia o dôležitých etapách histórie našej obce. Boli to témy z oblasti školstva, kultúry, športu, poľnohospodárstva, prírody, o hasičskom zbore, o pánovi farárovi Lackovi, o obecnom úrade, o významných osobnostiach, o 2. svetovej vojne. Záver prechádzky bol v remeselnom dome u Ďuríkov, v ktorom mohli návštevníci nazrieť do čias minulých a tak si pripomenúť ako sa kedysi žilo. V dome sa nachádza historicky zariadená izba krajčíra, kuchyňa, obývačka, miestnosť na pečenie chleba. K atmosfére minulého prispelo aj pohostenie chlebom s masťou a cibuľou.

Záver osláv v nedeľu 19.6.2016 patril Živému orloju, ktorého súčasťou boli postavy z dejín obce ako sú roľník, pastier dobytka, pastierka husí, kováč, viera, obuvník, murár, krajčír, učiteľka, lesník, hasič, vojak, poľovník, rodina, starosta, pán času, smrtka. Vďaka podpore projektu, sa nám podarilo začleniť ZŠ s MŠ Pliešovce do víru diania obecných osláv.

Vďaka patrí učiteľom, žiakom, rodičom a všetkým osobám, ktorí sa podieľali na prípravách projektu Šakovô v jubilujúcich Pliešovciach – darček žiakov svojej obci.