Výstava venovaná sochárke Jarmile Podzimkovej – Mráčkovej prináša návštevníkovi výber z autorkinej sochárskej a medailérskej tvorby. Vernisáž výstavy sa uskutoční 16. Novembra o 15-tej hodine v Lesníckom a drevárskom múzeu vo Zvolene.

Jej cieľom je predstaviť sochárkin umelecký profil, tvorbu a zároveň poukázať na umelecké diela, ktoré sa aj nachádzajú alebo nachádzali v meste Zvolen a okolí. Zároveň je výstava doplnená prácami žiakov zo Základnej umeleckej školy vo Zvolene (Nádvorná 10), ktoré sú akýmsi odkazom a prepojením na zakladateľku výtvarného odboru na tejto umeleckej škole – Jarmilu Podzimkovú – Mráčkovú.

pozvanka_vernisaz

Sochárka patrila k prvým absolventom profesora Jozefa Kostku na Vysokej škole múzických umení v Bratislave. Počas svojho, hoci krátkeho, života prežila istý čas na Slovensku – v Bratislave a vo Zvolene. Tým sa zaradila k nepočetným výtvarníckym osobnostiam v meste Zvolen, ale zároveň k skupinke výtvarníkov z Čiech, Moravy a Sliezka, ktorí študovali, tvorili a žili, alebo žijú na Slovensku. Venovala sa najmä monumentálnemu sochárstvu, portrétnej a komornej plastike, reliéfnym kompozíciám pre architektúru a prostredie a medailérstvu. Pri realizácií svojich diel používala aj nové technológie. Bola členka Zväzu slovenských výtvarných umelcov a Zväzu českých výtvarných umelcov.

lesnicke a drevarske muzeum zvolen
Lesnícke a drevárske múzeum vo Zvolene.

V školskom roku 1962/63 založila a viedla výtvarný odbor na Ľudovej škole umenia vo Zvolene Jej ateliér bol na dnešnom Námestí slobody č. 3 vo Zvolene a tvorila aj na Zvolenskom zámku. Ako jedna z prvých v Československu rozvinula špecifickú technológiu odlievania – „škrabaciu“ techniku a technológiu „silumin“ – zliatina hliníka a kremíka. Tematicky sa zamerala na figurálnu tvorbu a spracovanie motívu postavy ženy, matky a dieťaťa. Hoci sochárkin život bol predčasne ukončený, v meste Zvolen a na strednom Slovensku sa nám pripomína prostredníctvom viacerých pomníkov a pamätníkov, sôch či realizácií.

Výstava v Lesníckom a drevárskom múzeu na Námestí SNP vo Zvolene potrvá do 31. decembra tohto roku. Vstupné je podľa platného cenníka uverejneného na www.ldmzvolen.sk.