TS AGEL SK (Martina Pavliková), upravené | 27.4.2021

Výstavbu urgentného príjmu zvolenskej nemocnice ovplyvnila pandémia len minimálne

V areáli Nemocnice AGEL Zvolen vyrastá už druhý rok moderný urgentný príjem. Hoci pandémia poznačila aj mnohé stavby a najmä dodávky materiálu, dopad na výstavbu nového zvolenského urgentu bol minimálny.

Samotná stavba je aktuálne ukončená a začal proces odovzdania stavby a jej kolaudácia. Je predpoklad, že spustenie prevádzky nového urgentu zvolenskej nemocnice môžu pacienti očakávať už koncom tohto leta.

Stavba pod názvom „Modernizácia infraštruktúry pre zefektívnenie poskytovania akútnej zdravotnej starostlivosti v Nemocnici Zvolen“ začala na jeseň 2019 a zahŕňa tri stavebné objekty – urgentný príjem, OAIM (oddelenie anesteziológie a intenzívnej medicíny) a centrálne operačné sály. Celková hodnota projektu je aj so spolufinancovaním Nemocnice AGEL Zvolen 7,1 milióna eur.

Projekt je spolufinancovaný z Európskeho fondu európskeho rozvoja, pričom stavbu realizuje spoločnosť Chemkostav a. s. Michalovce, ktorá zvíťazila vo verejnej súťaži na zhotoviteľa. V rámci stavby bolo už preinvestovaných 4,3 milióna eur bez DPH, z čoho 90 % je hradených z prostriedkov EŠIF (Európske štrukturálne a investičné fondy). Súčasťou projektu je aj dodávka zdravotníckej techniky.

,,Výstavba nového urgentného príjmu významným spôsobom zasiahla do chodu nemocnice. Rada by som vyjadrila poďakovanie najmä všetkým pacientom a návštevníkom za trpezlivosť s organizačnými zmenami, ktoré si výstavba vyžiadala a zhotoviteľovi, že zvládol náročné obdobie, ktoré nikto z nás nemohol predpokladať, že príde a bude trvať tak dlho,“ uviedla riaditeľka Nemocnice AGEL Zvolen Ľudmila Veselá. Nový urgentný príjem bude znamenať výrazné zvýšenie kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti.

Fotogaléria