Minulý týždeň bol v Banskobystrickom kraji v znamení opätovného, aj keď nie dramatického, zvýšeného výskytu akútnych respiračných ochorení (ARO), ako aj chrípky a jej podobných ochorení (CHPO). Oproti 30. kalendárnemu týždňu vzrástol výskyt ARO o vyše 10 percent a chrípky takmer o 15 percent. V medziročnom porovnaní je výskyt týchto typov ochorení v populácii obyvateľstva Banskobystrického kraja nižší v rozmedzí od 15 do 18,5 percenta. Lekári v tomto regióne neevidovali žiadny prípad závažného akútneho respiračného ochorenia (SARI). Na etiológii (pôvode) ochorení sa totiž podieľajú hlavne adenovírusy a respiračné syncytiálne vírusy, ktoré spôsobujú akútne ochorenia s ľahším priebehom. V porovnaní s 30. kalendárnym týždňom (4,5 percenta) sa zvýšil počet komplikácií z akútnych respiračných ochorení takmer na 7 percent. Zápalové ochorenia horných ciest dýchacích ciest, ako aj chrípky, sa skomplikovali zápalmi dutín (40 prípadov), zápalmi stredného ucha (43) a v 12 prípadoch zápalmi pľúc.

V 31. kalendárnom týždni na základe analýz z hlásení 42 percent lekárov pre deti a dorast a 47 percent lekárov prvého kontaktu pre dospelých, evidoval banskobystrický Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ), ktorý zbiera údaje o chorobnosti za celý Banskobystrický kraj, 1406 chorých na ARO, čo reprezentuje prepočítanú chorobnosť takmer 481 osôb na 100 tisíc obyvateľov v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni. Chrípka a jej podobné ochorenia sa vyskytli v 144 prípadoch, čo je chorobnosť takmer 50 osôb na 100 tisíc obyvateľov v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni. Najvyšší počet chorých na ARO je v absolútnych číslach v okrese Lučenec (311 prípadov), Veľký Krtíš, kde evidujú lekári hlásiaci tieto ochorenia 261 prípadov a Žiar nad Hronom ( 158 prípadov). Čo sa týka chrípky a jej podobných ochorení je najvyšší počet pacientov opäť v okrese Veľký Krtíš, nasleduje okres Revúca a Lučenec. Z hľadiska veku ochorenia najviac postihujú vekovú skupinu 6 až 14 ročných prázdninujúcich žiakov, takmer rovnakú chorobnosť – okolo 1070 prípadov na 100 tisíc obyvateľov týchto vekových skupín, ktorých hlásili v uvedenom týždni ošetrujúci lekári prvého kontaktu, je medzi občanmi v produktívnom veku a detí od 0 do päť rokov.