Úderom siedmej hodiny sa odštartovali v poradí piate voľby do orgánov samosprávnych krajov Slovenskej republiky. Volebné miestnosti budú otvorené do 22.00 h a vo Zvolene sa hlasuje celkom v 40-tich okrskoch.

Pri vstupe do volebnej miestnosti je potrebné sa pre vydanie lístkov a obálky preukázať okrskovej volebnej komisii občianskym preukazom. V prípade, že ste napríklad zmenili trvalý pobyt len nedávno a v zozname ešte zapísaní nie ste, komisia prislúchajúca miestu vášho nového trvalého bydliska vás do zoznamu dopíše. S ohľadom na regionálnosť je v týchto voľbách možné voliť len v mieste svojho trvalého pobytu. V prípade, že umiestnenie svojej volebnej miestnosti nepoznáte, nájdete ho napríklad na stránke mesta. Samospráva však voličov o ich umiestnení informovala poštou vopred.

Pre označenie lístkov sa musíte odobrať do vyčleneného priestoru. Na hlasovacích lístkoch uvidíte celkom sedemnásť kandidátov na predsedu kraja a 38 kandidátov na poslancov za okres Zvolen. Reálne sa o naše hlasy uchádza už len 9 kandidátov na župana, nie všetci však vzdanie sa aj oficiálne oznámili. Vzdanie sa alebo stiahnutie kandidatúry už nemalo vplyv na tlač hlasovacích lístkov. Prehľad všetkých kandidátov nájdete v našom staršom príspevku:

Aktualizovaný prehľad: Županom chcú byť ešte deviati, poslancom za Zvolen 38 kandidátov

Kandidáti sú na hlasovacích lístkoch zoradení podľa abecedy. Pri kandidátovi, ktorému chcete odovzdať svoj hlas, urobíte krúžok okolo jeho poradového čísla na listine. Na kandidátnej listine pre voľby predsedu samosprávneho kraja môžete dať svoj hlas len jednému kandidátovi. Na kandidátnej listine pre voľby poslancov BBSK za obvod č. 11 Zvolen môžete označiť najviac 5 kandidátov, ktorým dávate svoj hlas. Presne päť poslancov totiž zastupuje náš okres v krajskom zastupiteľstve.

V prípade, že sa pomýlite, komisiu môžete požiadať o vydanie náhradného hlasovacieho lístka. Označené lístky vložíte do obálky, ktorú uzavriete a vhodíte do urny.

Z volebnej miestnosti nesmiete odchádzať so žiadnym nepoužitým ale ani prípadným chybným hlasovacím lístkom. Takéto musíte odhodiť do pripraveného priestoru priamo vo volebnej miestnosti. V prípade vynesenia hlasovacieho lístka z volebnej miestnosti hrozí nahlásenie deliktu zo strany komisie Okresnému úradu, ktorý môže dodatočne vyrúbiť pokutu do výšky 33 eur.

Volebné miestnosti budú otvorené do 22.00 h. V tomto čase okrskové volebné komisie majú ešte umožniť odvoliť voličom, ktorí sú v danom čase vo volebnej miestnosti alebo pred ňou a až následne uzatvoria dvere miestnosti a začne sa sčítanie hlasov.

Výsledky volieb budete môcť sledovať online na portáli ZVonline.sk po 22.00 h. V online grafoch budeme sledovať vývoj hlasovania pre jednotlivých kandidátov na predsedu kraja, ale aj rozloženie budúceho krajského zastupiteľstva.