Začiatkom júla začne mesto opravovať veľký spomaľovací prah (retardér) na ulici J. Kozáčeka, na ktorom sa nachádza priechod pre chodcov smerom na Trhovú ulicu. Opravy by mali byť ukončené do konca augusta.

Namiesto zámkovej dlažby dlhotrvácny betón

Zámková dlažba, ktorá bola doteraz položená na retardéri, bude nahradená 25 cm hrubou vrstvou červeného betónu. Ten by mal nápor váhy mnohých autobusov a osobných automobilov vydržať omnoho dlhšie v porovnaní s doterajšou dlažbou. Oprava bude prebiehať v dvoch etapách. „V prvej sa bude pracovať v smere jazdy z pravej časti stavebného prahu spoločne s autobusovým zálivom. Druhá etapa opráv prebehne v ľavej časti retardéra,“ vyjadril sa Pavel Brťka, vedúci odboru dopravy mesta.

Pre letné obdobie sa mesto rozhodlo hlavne z dôvodu nižšej frekvencie autobusovej dopravy, ktorá na tomto úseku jazdí počas dňa prakticky neustále. „V období školských prázdnin sú spoje MHD o niečo menej frekventované, preto je práve leto ideálnou príležitosťou na túto rozsiahlu opravu,“ dodáva Brťka.

Nevyhneme sa dopravným obmedzeniam

Takto náročná revitalizácia cesty prichádza aj s niekoľkými zmenami v rámci organizácie dopravy. Pôjde hlavne o obmedzenie parkovania v stredovom páse a presmerovanie zásobovania prevádzok na tržnici cez Námestie SNP smerom od Divadla J. G. Tajovského. Presmerované budú aj niektoré linky autobusov MHD a premiestnia sa autobusové zastávky, ktoré budú na mieste označené označníkmi SAD s vypísanými spojmi.