Mesto rozbieha unikátny projekt, od ktorého si sľubuje väčšie prepojenie obyvateľov a svojich strážcov verejného poriadku. Tí po novom dostanú svoje vlastné rajóny, vyskytovať sa v nich budú častejšie ako v iných oblastiach mesta. Postupne by mali čo najlepšie spoznať „svoje“ územie a jeho obyvateľov, obyvatelia ich zase budú môcť kedykoľvek kontaktovať so žiadosťou o pomoc.

„Keď som nastupovala do funkcie, sľúbila som otvorenejší prístup všetkých mestských inštitúcií. Na úrade sa snažíme robiť pre to čo najviac. Po dlhých mesiacoch teoretickej prípravy prišiel čas pokúsiť sa priblížiť aj výkon ochrany verejného poriadku priamo ľuďom v jednotlivých uliciach mesta. Obyvateľ bude po novom presne vedieť, kto má na starosti okolie jeho bydliska, bude môcť zodpovedného policajta kontaktovať a prebrať s ním problémy verejného poriadku, ktoré ho trápia,“ hovorí primátorka mesta Zvolen Lenka Balkovičová.

Za týmto účelom vznikla na internetovej stránke mestskej polície sekcia „Spoznajte svojho policajta,“ ktorá okrem kontaktu obsahuje aj fotografie tváre policajtov a ich rozdelenie do jednotlivých rajónov.

Ktokoľvek môže už dnes kontaktovať svojho strážcu verejného poriadku so svojím podnetom na e-mailovej adrese tvojpolicajt@zvolen.sk či na mobilnom telefónnom čísle 0905 382 769. Zodpovedná osoba podnety následne prerozdelí.

„Snažili sme sa rajóny rozdeliť tak, aby jednotliví policajti dostali na starosti práve lokalitu v ktorej sami žijú. Snažíme sa tak zabezpečiť  osobnejší kontakt s jej obyvateľmi. Chceli by sme, aby samotní policajti časom dokonca sami zorganizovali stretnutia s obyvateľmi, aby sa im predstavili a informovali ich o svojej činnosti,“ uvádza náčelník zvolenských mestských policajtov Juraj Chabada.

Hoci tento projekt by si vyžadoval viac strážcov poriadku, Chabada tvrdí, že je možné zvládnuť ho aj s približne 29 ľuďmi, ktorých majú vo Zvolene pre tento účel k dispozícii. „Pochopiteľne policajti musia plniť aj množstvo iných úloh, hliadkovanie v ich lokalite teda z objektívnych príčin musí byť časovo obmedzené. Projekt sme nastavili tak, aby hliadkovali a riešili problémy priamo vo svojich rajónoch najmenej dve hodiny týždenne.

Vo väčšine prípadov by však mali medzi „svojimi“ tráviť omnoho viac času. Po každej návšteve rajónu budú povinní urobiť úradný záznam o svojich zisteniach, následne budú stanovené lehoty na prípadné vyriešenie problémových situácií. Ich aktivita bude pochopiteľne podliehať kontrole“.

„Snahou je odstrániť čo najviac problémov, či už sa jedná o čistotu priestranstiev, parkovanie, pohyb psov alebo iné porušovania verejného poriadku. Nemenej dôležité je ponúknuť ľuďom možnosť obrátiť sa na svojho policajta, kontaktovať ho osobne, telefonicky alebo e-mailom. Podľa nášho názoru tak vznikne priestor na zlepšenie vzťahov či komunikácie, ľudia v prípade potreby budú vedieť, na koho sa obrátiť,“ dopĺňa zvolenská primátorka Lenka Balkovičová.