Vďaka vám poznáme slogan, ktorý bude na ďalšie obdobie charakterizovať portál ZVonline.sk. V nedávnom hlasovaní prostredníctvom nášho facebooku ste rozhodli o tom, že ZVonline.sk a čitatelia tohto portálu vedia, čo sa v ich meste deje.

Snahou portálu ZVonline.sk je dlhodobo prinášať aktuálne informácie o dianí vo Zvolene a vďaka tomu si v súčasnosti na tieto stránky mesačne klikne približne 20 tisíc návštevníkov.

Portál ZVonline.sk tvoríte aj vy! Aj vďaka vám všetci vieme, čo sa v meste deje. A aj vy môžete Banskobystričanom sprostredkovať prostredníctvom našich stránok informácie o našom meste. Posielajte nám vaše tipy, námety, príspevky, ktoré sa prostredníctvom portálu ZVonline.sk dostanú k širokej verejnosti. Adresa zvonline@zvonline.sk je tu pre vás!