Bez ohľadu na to, ako dobre a starostlivo sa staráte o svoje auto, sú situácie, ktoré neovplyvníte a občas sa stanú každému z nás. Klasickým príkladom sú rôzne druhy odrenín na laku vášho auta.

Dobrým zvykom by malo byť, že vinník na vás počká, prípadne vám nechá svoje údaje, aby jeho poistka pokryla vašu opravu. Bohužiaľ, v reálnom živote sa to stáva zriedkakedy… Čo sa s tým dá robiť?

auto-poskodene-vandalmiHoci nejde o opravy vo vysokých čiastkach, zbytočné výdaje, ktoré musíte znášať nie vlastným zavinením, nikdy nepotešia. Presne pre prípady drobných poškodení vášho vozidla, ktoré nemajú jasného vinníka, existuje tzv. poistenie auta proti vandalizmu. Možno si poviete, že malý škrabanec nie je nutné opravovať za vysoké čiastky. Bohužiaľ, ak zanedbáte opravu laku na aute, môže sa vám čoskoro spraviť korózia, ktorá už je nebezpečná pre plnohodnotné fungovanie vozidla, a následná oprava je preto ešte nákladnejšia a zložitejšia.

Pri poškodení iných súčastí auta (napr. odlomenie spätného zrkadla) je dosah na bezpečnú jazdu okamžitý a treba ho riešiť ihneď. Aj keby ste sa rozhodli neprevádzať opravu v autorizovanom servise, aj tak vás odstránenie malého poškodenia vyjde minimálne na 50 eur. A už toto je čiastka, ktorá prevyšuje sumu za ročnú poistku proti vandalizmu. Nehovoriac o finančných dosahoch zložitejších opráv, sumách za náhradné diely a pod.

Čo všetko kryje poistenie proti vandalizmu?

Poškodenie proti vandalizmu obvykle pokrýva:

Úmyselné poškodenie vandalom

Najčastejšie ide o rôzne typy odrenín na laku či iné znehodnotenie exteriéru vozidla, napr. posprejovaním alebo pomaľovaním. Ďalej poškodené nárazníky, odlomené, rozbité alebo inak poničené spätné zrkadlá a svetlá a v neposlednom rade poškriabané, puknuté alebo rozbité okienka vozidla.

Najrôznejšie „ťukance“ na aute sa stávajú pomerne bežne, obvykle pri parkovaní alebo opúšťaní parkovacieho miesta a nemusí byť za nimi žiaden zlý úmysel. V prípade, že sa jedná a nákladnejšie poškodenie auta by mal vinník počkať, kým príde majiteľ poškodeného auta, a vymeniť si s ním kontaktné údaje a vyplniť formulár pre poisťovňu. V ňom je potrebné opísať škodu a následne do 15 dní incident ohlásiť vo svojej poisťovni, že sa vám stala tzv. poistná udalosť. Ak nie je možné na majiteľa poškodeného auta čakať, treba mu nechať svoje údaje a vec aj tak nahlásiť svojej poisťovni, pričom ak sa dodatočne poškodený ozve, rieši preplatenie škody už priamo s vašou poisťovňou. Bohužiaľ, ak ste v role poškodeného vy a na parkovisku si nájdete len poškodené auto, ale žiadne kontaktné údaje na osobu, ktorá to spôsobila, zostáva vám spoľahnúť sa na vlastné krytie.

Poškodenie vozidla výtlkmi na ceste

Ako sa hovorí v starom vtipe: cesty u nás sú na jednotku. Vyššiu rýchlosť neodporúčame zaraďovať. Bohužiaľ, toto smutno-vtipné tvrdenie je stále aktuálne, a teda nielen na cestách druhej triedy, ale aj priamo v najväčších mestách sa môžete stretnúť s pomerne alarmujúcim stavom povrchu vozovky. Niekedy aj pri tej najväčšej obozretnosti a nízkej rýchlosti nie je možné takýto výtlk bezpečne obísť bez toho, aby ste neohrozili seba alebo iných účastníkov premávky. Takže aj napriek vašej pozornosti a šoférskym schopnostiam sa vám podvozok môže poškodiť. Jeho opravenie býva často finančne dosť náročné a málokedy býva pokryté iným, než poistením auta proti vandalizmu.

Škody spôsobené požiarom alebo výbuchom

Tieto, našťastie, nebývajú až také obvyklé, ale ich riešenie je časovo náročné a môže byť ovplyvnené aj inými okolnosťami. Konkrétne sa tieto škody dajú rozdeliť na niekoľko kategórií. Ide o to, či škoda vznikla priamo na vašom vozidle alebo bolo vaše auto poškodené požiarom susedného vozidla.

Druhým faktorom je, či požiar vznikol z dôvodu tepla a celkového prehriatia auta alebo bol úmyselne založený treťou osobou. Časovo bývajú tieto škodové udalosti tiež trochu náročnejšie, pretože okrem správy od polície sa posudzuje aj hlásenie od požiarnikov, a vždy je potrebná aj prehliadka znalca z poisťovne.

Všeobecne sa ale dá povedať, že ak sa preukáže zavinenie treťou osobou, majú šancu na odškodnenie aj vodiči bez pripoistenia proti vandalom, a to dokonca aj bez havarijnej poistky, pretože škodu bude pokrývať vinník. Pre prípady, keď sa auto vznietilo kombináciou tepla a nevhodného parkovacieho miesta (napr. vysoká suchá tráva), určite pomôže len tento typ poistenia.

Poškodenie káblov, hadíc a izolácie hlodavcami

Možno si predstavíte, že k takejto škode môže dôjsť, len ak parkujete priamo niekde na poli. Opak je však pravdou. Hlodavce vám dôležité súčasti auta môžu poškodiť aj na mestskom sídlisku! Zložitosť a finančná náročnosť, ako aj priamy dosah na bezpečnosť jazdy z týchto poškodení býva rôzny. Môže byť len mierne poškodený káblik ovládajúci smerovacie svetlá, takže tieto prestanú fungovať na 100 %. Ale zároveň môže byť aj úplne znehodnotené brzdiace lanko, čo už si vyžaduje nákladnejšiu a hlavne čo najrýchlejšiu opravu. Tento typ poškodenia obvykle iné poistky nepokrývajú.

V niektorých prípadoch poistenie proti vandalizmu v sebe zahŕňa aj pokrytie škôd, ktoré vznikli v dôsledku:

  • stretu so zverou,
  • poškodenia skla alebo karosérie odleteným kamienkom,
  • nárazu do stacionárnych predmetov, napr. do stromu.

Následky takýchto nehôd bývajú niekedy zaradené v úplne samostatnom doplnkovom pripoistení, niekedy v rámci havarijnej poistky, inokedy v rámci poistky proti vandalizmu. Keď budete rozmýšľať o celkovom zložení svojich poistiek na auto, nezabudnite si dobre preštudovať to, čo máte zahrnuté v už zakúpených poisteniach, a tiež možnosti rôznych kumulatívnych, cenovo výhodnejších balíčkov, ktoré ponúka čoraz viac poisťovní.

Aký je rozsah poistnej ochrany?

Rozsah poistnej ochrany závisí od konkrétnej poisťovne, ale môže ísť až do celkovej výšky hodnoty auta v čase poškodenia. Na oprave sa obvykle určitou čiastkou podieľate. Niekedy ide o sumu, ktorá je pevne dopredu stanovená a môže sa začínať už na 50 eurách. Inokedy ide o určité percento z celkových nákladov na opravu.

Ako sa dá poistenie proti vandalizmu získať?

Získanie doplnkového pripoistenia proti vandalizmu je veľmi jednoduché. Väčšina poisťovní ho ponúka ako jedno z doplnkových pripoistení, ktoré si môžete ľahko dokúpiť k svojej poistke. V niektorých prípadoch je už zohľadnené v poistných balíčkoch alebo dokonca v určitom základnom rozsahu v havarijnej poistke. Pozrite sa, čo vaša poistka pokrýva, a ak tam krytie proti spomínaným prípadom nie je, informujte sa vo svojej poisťovni.