ZVonline.sk, RÚVZ BB (M. Tolnayová) | 23.2.2014

V zvolenskej nemocnici majú epidémiu hnačky

Regionálny úrad verejného zdravotníctva eviduje za končiaci sa týždeň výskyt  epidémie hnačkových ochorení u pacientov hospitalizovaných na internom oddelení zvolenskej nemocnice. Od pondelka zatiaľ zaznamenali sedem prípadov, kým personál oddelenia je zatiaľ zdravý.

nemocnica zvolenKlinické príznaky pacientov boli bolesti brucha, vracanie, u troch pacientov evidovali 2-3 riedke stolice, pričom všetci pacienti sú bez teploty. Vysoký je však počet exponovaných osôb – až 48, z čoho 22 sú pacienti a 26 je počet členov personálu.

Prameň nákazy zatiaľ odborníci nezistili, rovnako ako ani faktor prenosu. Na oddelení tohto zdravotníckeho zariadenia, kde sa hnačky vyskytli, boli nariadené príslušné protiepidemické opatrenia. U jedného pacienta s klinickými príznakmi, sa virologickým vyšetrením stolice potvrdila prítomnosť Norovírusu.