V júni začne na záhrade „Skautského centre Zvolenská Slatina“ letný cyklus večerov plných filmov, divadla, výstav, diskusií…

GUČAŠesť večerov plných umenia

Organizátori pripravili na mesiace jún – september sériu šiestich večerov plných umenia, na ktorých nebudú chýbať premietania mladších i starších kvalitných slovenských filmov, diskusie so zaujímavými hosťami, výstavy, divadelné a hudobné predstavenia.

Podujatia sa budú konať v exteriéri na záhrade „Skautského centra Zv. Slatina,“ ktorú už dva roky skautskí dobrovoľníci upravujú na  miesto, kde sa bude spájať nadšenie pre pohyb, tvorivosť a umenie.

Dva tvorivé workshopy

Okrem cyklu večerov plných umenia prebehnú počas leta dva tvorivé workshopy otvorené pre širokú verejnosť. Prvý tvorivý workshop bude zameraný na fotografovanie a manuálne vyvolávanie čiernobielych fotografií. Druhý workshop bude zameraný na umenie v krajine – land art. Organizátori festivalu chcú vytvoriť príležitosť a priestor na neformálne stretávanie  mladých ľudí v letných mesiacoch a podporiť ich individuálny  prejav a výmenu skúseností na tvorivých workshopoch vo verejnom priestore.

Netradičný festival vo vidieckom prostredí

V regióne Podpoľanie je dlhodobo veľmi zlá situácia v kultúrnom dianí. Jednostranne sa podporujú len rôzne folklórne podujatia, a preto sa organizátori rozhodli do prostredia dediny Zvolenská Slatina, preniesť pre tento región netradičné kultúrne podujatia.

Regenerácia spoločnosti, v ktorej žijeme môže začať len cez regeneráciu medziľudských vzťahov, ku ktorej dochádza pri zdieľaní verejného priestoru, organizátori dúfajú, že ich projekt k tomuto procesu obrody prispeje.

Viac informácii o projekte a program festivalu nájdete na:

www.guca2013.webnode.sk

Projekt je realizovaný vďaka podpore Nadácie Intenda a obce Zvolenská Slatina.