Stredná zdravotnícka škola vo Zvolene

5.12.2015

Mikuláš už stihol rozveseliť najmenších pacientov vo zvol...