Štátna opera Banská Bystrica

18.2.2015

Zámocké hry zvolenské prídu o opernú časť