regionálna správa ciest Zvolen

BBonline.sk Logo 20.11.2011

Dišpečing zimnej údržby je už v prevádzke