prijímačky do všetkých odborov

30.5.2012

Na Základnej umeleckej škole prebehnú prijímačky do všetk...