Kontinentálna hokejová liga

29.4.2013

HKm Zvolen v KHL?