TS SNG Zvolen, foto: ilu. SNG, ZVonline.sk | 23.2.2015

Stretnutie s výtvarným umením tentokrát o oltárnom obraze sv. Jozefa

Slovenská národná galéria prezentuje v expozíciách Zvolenského zámku nedávno zreštaurovaný oltárny obraz sv. Jozefa. Jeho tvorcom je významný reprezentant „Trogerovskej školy“ Josef Ignaz Mildorfer (1719 – 1775).

ssgzamoksvjozefMaliar pochádzal z Tirolska a bol členom rozvetvenej umeleckej rodiny. Po štúdiu na Viedenskej akadémii sa v roku 1745 stal jej členom a v roku 1751, po smrti Jacoba van Schuppena, aj profesorom maľby. Takmer súčasne sa stal tiež dvorným maliarom arcivojvodkyne Emanuely Savojskej. Po polovici 18. storočia zaviedol nový okruh objednávateľov Mildorfera aj na Moravu a do Uhorska, kde sa tešil podpore zvlášť u rodiny Esterháziovcov. Za jeho prvé práce na našom území sú považované nezachované oltárne obrazy pre kapucínov v Holíči (okolo 1755). Jeho tunajšie realizácie uzatvára rovnako nezachovaná freska chóru paulínskeho kostola v Mariánke (1769) rozvíjajúca sa pôvodne nad Donnerom navrhnutým oltárom. Oltárnu maľbu sv. Jozefa získala Slovenská národná galéria prevodom v roku 1975. V roku 1981 bola správne atribuovaná Mildorferovi, no jej pôvodné určenie je stále neisté. Traduje sa, že pochádza z kaplnky kaštieľa v Považskom Podhradí, postavenej v rokoch 1763 – 1764.

Výklad Kataríny Chmelinovej v rámci ďalšieho Stretnutia s výtvarným umením na Zvolenskom zámku, priblíži obsah i osudy majstrom signovanej maľby, rovnako predstaví aj jej autora, jedného z kľúčových reprezentantov neskorobarokového maliarstva v strednej Európe. V expozícii SNG vás očakávajú už tento štvrtok 26. februára o 18.00 h. Vstupné je vo výške dvoch eur.