Keď zastupiteľstvo mesta Zvolen v máji rozhodlo, že 20 000 € z rozpočtu venuje na rekonštrukciu veže Rímskokatolíckeho kostola sv. Alžbety, bol to pozitívny signál, že veža kostola sa po dlhých rokoch sprístupní verejnosti. Po začatí rekonštrukčných prác sa ale objavili komplikácie.

Po zložení dreveného obloženia schodov sa ukázal veľmi popraskaný a zničený kameň. „Predstava, že do veže chodili len zvonár a hlásnik sa ukázala mylná. Pravdepodobne balkón veže bol využívaný po stáročia aj na vojenské a strážne účely. Každopádne, je to nepríjemné zistenie, ktoré značne predraží a predĺži rekonštrukciu  schodištia,“ povedal vtedy Ján Čierny, koordinátor projektu. Kým pôvodná kalkulácia ceny rátala s investíciou zhruba 100 eur na jeden schod, po zhodnotení zisteného stavu, sa cena zvýšila na 400 eur na jeden schod. „Stupne schodov sa musia vystužiť špirálovitými oceľovými prútmi a ich zodratú hmotu je potrebné nahradiť plast maltou. Táto technológia je ekonomicky náročná, a preto je investícia na opravu schodištia taká vysoká,“ zdôrazňuje Čierny.

Do veže kostola vedie 71 schodov, z toho sa zatiaľ podarilo zrekonštruovať pätnásť a za zvyšné peniaze od mesta bol nakúpený materiál na ďalšie schody. Z príspevku 20 000 € farnosť okrem schodov financovala výmenu zábradlia na balkóne, ktoré muselo byť po posúdení statika navýšené. „Norma je 120 cm, my sme sa poistili a zábradlie zvýšili z pôvodných 95 cm na 130,“ vysvetľuje Čierny. Ide o presnú kópiu pôvodného zábradlia od umeleckých kováčov.

Kostol sv. Alžbety sa trápi aj s inými nevyhnutnými investíciami. „Museli sme vymeniť kríž na veži, ktorý bol veľmi skorodovaný a poškodený,“ dodáva Čierny. Kríž pochádzal z roku 1901.„Okrem toho v súčasnosti zateká medená strecha na kaplnke farského kostola. Rovnako bude treba vymeniť poškodené drevené šindle na  deravej streche farského kostola,“ vymenúva Čierny.

Zvolenská farnosť dúfa, že situáciu by mohli pomôcť vyriešiť sponzorské dary. Pre tento účel zriadili transparentný účet, kde je možné poslať finančný dar. „Všetci darcovia, ktorí venujú na opravu veže aspoň 100 €, budú uvedení  na pamätnej tabuli vo veži kostola po jej sprístupnení,“ uzatvára Ján Čierny. Ak by sa potrebná suma podarila vyzbierať, pôvodne plánované otvorenie v máji by mohlo byť reálne.