Vďaka technologickému pokroku sú hodinky stále viac nabité doplňujúcicmi funkciami a majú výrazný dizajn. Môžeme ich rozdeliť do troch veľkých skupín, z ktorých si priblížime tie najzaujímavejšie.

  1. Podľa typu mechanizmu
  • Mechanické pánske hodinky sú také, v ktorých je hlavná pružina naťahovaná otočným tlačidlom.
  • Automatické hodinky využívajú vyvážený rotor na natiahnutie hlavnej pružiny, ktorý sa spustí automaticky pri používaní hodín.
  • Quartzové hodinky Tissot využívajú osciláciu kryštálov quartzu azabudovaný okruh na udržiavanie času.
  • Pánske hodinky na solárnu energiu využívajú slnečné svetlo a aj denné svetlo dostatočne silné na nabitie.

Kinetiku spájame skôr s pohybom, pri hodinkách ide o spojenie quartzovej časovej presnosti a mechanizmu automatických hodiniek. Pri automatických hodinkách je nepresnosť niekedy až 20 sekúnd za deň. Chronometrické hodinky sú veľmi presné hodinky, vyrobené z vysoko kvalitných materiálov, ktoré nepodliehajú teplotným rozdielom.

  1. Podľa typu displeja

Analogické displeje sú najstaršie displeje hodiniek a pripomínajú staré časy v dnešnej digitálnej dobe. Ich protikladom sú displeje digitálne.

Spojením hodiniek Tissot s tradičným dizajnom analogických hodiniek a doplňujúcich informácii digitálneho displeja vznikli hybridné hodinky.

Najnovším trendom v oblasti displejov sú dotykové displeje. Ovládame ich podobne ako smart telefóny, ale funkcie sú obmedzené.

  1. Podľa funkcií a štýlu

Hodinky na potápanie a iné vodné aktivity sú odolné proti hĺbkovému tlaku vo vode. Sú z pevného a tvrdého materiálu, s gumovými časťami na ochranu jemných častí.

Pri častom cestovaní do rôznych časových pásiem sú tu GMT hodinky s dodatočným displejom s časovým pásmom.

Smart hodinky netreba obzvlášť predstavovať. Posledná rada obsahuje funkcie ako prijímanie hovorov a čítanie správ.